NL EN

Causeries: The Creation. On Cosmogony and Cosmology

De eerste in de serie Causeries, getiteld The Creation: on Cosmogony and Cosmology, vindt plaats op zaterdag 2 juni 2012 en vormt de aftrap van het project The Humans van beeldend kunstenaar en schrijver Alexandre Singh. Het centrale thema van deze dag is de idee van de schepping, benaderd vanuit zowel religie en mythologie als de ontwikkelingen binnen de moderne wetenschap. Een groot aantal invalshoeken vanuit verschillende tradities, variërend van oud-Griekse of Indiase mythologieën tot astrofysische en archeologische theorieën, vormen de basis voor een vergelijkend onderzoek naar verschillende ideeën over het ontstaan van de wereld.

9:00 uur – Witte de With open
9:45 uur – Introductie door Defne Ayas
10 uur – Een gesprek over Kosmologie met Andrew Jaffe & Alexandre Singh
11 uur – Een gesprek over Spontane Generatie met Francis Wolff & Donatien Grau
12 uur – Een gesprek over de Primitieve Mense met Alexander Verpoorte & Alexandre Singh
13 uur – Lunch
14 uur – Een gesprek over Hindoe Kosmogonie met Jessica Frazier & Alexandre Singh
15 uur – Een gesprek over de Bijbelse Creatie met Bénédicte Lemmelijn & Defne Ayas
16 uur – Een gesprek over Oud Griekse Beschaving met Bernadette Leclercq-Neveu & Donatien Grau
17 uur – Pauze met bar.
17.15uur – Ronde Tafel Gesprek met alle sprekers.

Deelnemers zijn onder andere:

Jessica Frazier – Hindoe Kosmogonie
Dr Jessica Frazier is expert religieuze filosofie. Ze is Fellow Researcher bij het Oxford Centre for Hindu Studies en professor Religie aan de Universiteit van Kent. Ze studeerde Indiase en Westerse religieuze filosofie aan de universiteiten van Cambridge en Oxford, waar ze later les ging geven. Frazier is de auteur van onder andere Reality, Religion and Passion, The Continuum Companion to Hindu Studies, en het te verschijnen Religion and Experience. Ze is de oprichter van Journal of Hindu Studies.

Alexander Verpoorte – de Primitieve Mens
Alexander Verpoorte (geboren in 1968, Nederland) is professor verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit van Leiden. Hij behaalde zijn PhD in paleolithische archeologie in 2000 aan de Universiteit van Leiden en specialiseerde zich in de origines van de moderne mens, kunst uit Centraal Europa ten tijde van de vroege IJstijd, archeologie van de Neanderthalers en hun voorvaderen in Noord-West Europa.

Andrew Jaffe – Kosmologie
Andrew Jaffe is professor astrofysica en kosmologie aan het Imperial College in Londen. Hij studeerde onder andere aan de universiteit van Yale en de universiteit van Chicago. Zijn wetenschappelijke interesses liggen bij het ontcijferen van de geschiedenis en de evolutie van het universum aan de hand van analyses van verre echo’s afkomstig van de Big Bang, welk hij uitvoert als onderzoeker bij the European Space Agency’s Planck Surveyor Satellite.

Bernadette Leclercq-Neveu – Antieke Griekse Beschaving
Bernadette Leclercq-Neveu (geboren in 1847, Frankrijk) is een professor aan de École Normale Suypérieure, Parijs, in het departement dat zich richt op de Klassieken. Ze is gespecialiseerd in de orale tradities van het oude Griekenland, met name het epos, de lyriek en de tragedie en in theorieën over mythen in zowel Griekenland als elders, met een speciale interesse voor Levi-Strauss’s theorieën. Ze studeerde aan de École Normale Supérieure en de Sorbonne, en behaalde haar doctoraat met een proefschrift over de Homerische lofzang op Demeter aan de École Pratique des Hautes Études en de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs (1981).

Bénédicte Lemmelijn – Bijbelse Creatie
Bénédicte Lemmelijn (1969) werd, als voormalig Aspirant en later Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO-V), in 2003 benoemd tot Professor Oude Testament in de onderzoekseenheid Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven (België). Zij leidt er het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek. Sedert 2008 is zij eveneens aangesteld tot Research Associate aan de Faculty of Theology of the University of the Free State in Bloemfontein (Zuid-Afrika) en in 2011 werd ze verkozen tot lid van het Executive Committee van de International Organisation for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS).

Francis Wolff – Spontane Generatie
Francis Wolff (geboren in 1950, Frankrijk) is professor oude filosofie aan de École Normale Supérieure. Eerder was hij als professor verbonden aan de Universiteit van Parijs X, en als professor aan de Universiteit van Reims, alsook de Universiteit van São Paulo, Brazilië. Hij publiceerde meerdere boeken over oude filosofie, waaronder: Socrate, Paris, PUF, 4th ed. (2000); Aristote et la politique, Paris, PUF, 4th ed. (2008); en L’être, l’homme, le disciple. Figures philosophiques empruntées aux Anciens, Paris, PUF (2000).

Causeries

12 July 2012 – Pictorial Satire: On Hogarth, Daumier and South Park;
16 August 2012 – Theatrical Costumes;
13 September 2012 – Aristophanes;
11 October 2012 – The Mountain in Art and Literature;
15 November 2012 – Literary Satire: on Pope, Lucian, and Wodehouse;
19 January 2013 – The Voice and The Chorus;
16 February 2013 – Woody Allen;
16 March 2013 – Scatology;
13 April 2013 – The Sculptor.

De maandelijkse Causeries zijn geiniteerd door Alexandre Singh en Defne Ayas, en worden georganiseerd in overleg met criticus en schrijver Donatien Grau.

Over de Causeries

Witte de With Center for Contemporary Art presenteert de Causeries als onderdeel van de totstandkoming van Alexandre Singhs ambitieuze toneelstuk The Humans in 2013. De titel van de serie Causeries is afgeleid van het Franse werkwoord causer – praten of kletsen – en geeft aan dat de reeks bestaat uit een aantal intieme discussies. Hierin zal Singh uitweiden over de centrale thema’s van The Humans, variërend van kosmologie en kosmogonie tot picturale satire, dans, drama en religie. In tegenstelling tot traditionele lezingen en symposia zijn de Causeries bedoeld als informele gesprekken tussen de kunstenaar en een expert op een bepaald gebied. Op deze manier wordt niet alleen Singhs artistieke proces intellectueel verrijkt, maar ook de onderliggende thematiek van The Humans gedeeld met het publiek.

Over The Humans

Met ‘schepping’ als centraal thema en de antieke Griekse komedies van Aristophanes als inspiratiebron speelt The Humans zich af in een tijd voor het ontstaan van de Aarde, in een protowereld bevolkt door geesten, goden, ambachtslieden en mannen van klei en gips. Het project van beeldend kunstenaar en schrijver Alexandre Singh omvat een toneelstuk dat op locatie in Witte de With geproduceerd wordt en in de lente van 2013 zal worden opgevoerd. Tevens maakt de serie maandelijkse Causeries deel uit van The Humans, geïnspireerd door de rekwisieten die Singh produceert.

Deelnemers

Curators

Ondersteund door

Institut Francais

Verwante items

back