NL EN

Keynotes — Day 2

Steeds vaker roepen we om alternatieve visies op de toekomst, of het nu gaat over de toekomst van de stad of op een andere schaal. De vraag is welke inspirerende verhalen en beelden nog onze visie en verbeelding kunnen aanwakkeren. In het kader van Futurosity, een jaar durend project van Kunstblock in samenwerking met kunstenaar en schrijver Douglas Coupland, zal de tweedaagse Futurosity Summit onze relatie tot het begrip toekomst op scherp zetten. In plaats van het schetsen van mogelijke utopieën zal tijdens dit symposium worden onderzocht welk artistieke of fictieve taal ons aanknopingspunten biedt om een beeld te vormen van de toekomst voor de 21ste eeuw.

Op deze laatste avond van de Futurosity Summit op donderdag 19 mei bespreken drie visionairs hun visie op de toekomst in een lezing, gevolgd door een reactie van kunstenaar en schrijver Douglas Coupland bij Witte de With Center for Contemporary Art.

NO FUTUROSITY? ON FEMINIST FUTURES BEYOND THE FAMILY

18:30 - 19:15 | Presentatie door Helen Hester (hoofd van de afdeling Film en Media aan de Universiteit van West-London)

Wat is de rol van het kind in opvattingen over de toekomst. Wijzend op het vertrouwen dat we lijken te hebben in de volgende generatie in onze voorstelling van de toekomst, onderzoekt Helen Hester een deel van de problemen die ontstaan als we de toekomst uitsluitend vormgeven voor onze eigen kinderen. Hoe kunnen we nadenken over een toekomst die niet alleen de grenzen van de familie overschrijdt, maar ook de beperkte horizon van onze soort?

Georganiseerd door: MAMA

THE FUTURE OF MULTICULTURALISM

19:15 - 20:00 | Presentatie door Charlie Koolhaas (kunstenaar en schrijver)

Op welke wijze schept het mondiale kapitalisme het nieuwe? Wat als de esthetiek van de toekomst niet iets is dat door politici, ontwerpers en stedenbouwkundigen wordt ontwikkeld, maar voortvloeit uit de noodzaak van mensen om te overleven in vreemde omgevingen? Door beelden te interpreteren krijgen we inzicht in de zuivere en spontane wijze waarop originele ideeën en uitvindingen ontstaan, zonder ideologische programmering door de marktwerking die overal ter wereld verschillende culturen dwingt om samen te gaan en te versmelten.

PRE-MEDIATING TOMORROW

20:00 - 20:45 | Presentatie door Liesbet van Zoonen (hoogleraar Sociologie en decaan van dean de Erasmus Graduate School of Social Sciences en Geesteswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Wie bepaalt de vorm van de toekomst? In een tijd waarin we steeds meer elke vorm van risico beperken, hebben de media zich toegelegd op het berichten over de toekomst voordat hij heeft plaatsgevonden. Moeten wij de toekomst opvatten als een kader, als een instrument dat is geconstrueerd om de gebeurtenissen voor te zijn? Als gevolg van een historische verschuiving hebben de media hun gezag verloren als duider van het verleden of overbrenger van het onmiddellijke hier en nu. Hierdoor zijn ze mogelijke toekomstscenario’s gaan construeren aan de hand van speculatieve esthetische, sociaal-technische en politieke modellen.

[figure Futurosity Summit - Keynotes Day 2]

Futurosity Summit

De Summit vormt het brandpunt van het Futurosity project – onderdeel van Rotterdam viert de stad! – en biedt een tweedaags programma met lezingen, workshops, tours en debatten door kunstenaars, schrijvers en denkers met een scherpe blik op de toekomst. Naast de Keynote lezing van Douglas Coupland samen met Shumon Basar, zijn er bijdragen van Max Dovey & Manetta Berends, Helen Hester, Charlie Koolhaas, Dennis Muñoz Espadiña, Willem Schinkel, Lukas Simonis, Elfie Tromp, Tommy Ventevogel en Liesbeth van Zoonen.

Klik hier voor het gehele programma.

Kunstblock is de naam van het samenwerkingsverband van kunstinstellingen in het Witte de Withkwartier: TENT, CBK Rotterdam, V2_ Instituut voor de Instabiele Media, Showroom MAMA, Witte de With Center for Contemporary Art en WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie. Futurosity is onderdeel is van Rotterdam viert de stad! (kijk voor het volledige programma op www.rotterdamviertdestad.nl) en wordt ondersteund door The Art of Impact.

Deelnemers

Verwante items

back