NL EN

Capsulating Precyclopedia gepresenteerd door Class of ’16

Welke invloed heeft de manier waarop we informatie in de vorm van het archief raadplegen, beheren, verspreiden en representeren op onze voorstelling van de toekomst? Welke vormen van opslaan en verspreiden van kennis, de epistemologische infrastructuren, komen voort uit en behoren specifiek tot onze huidige tijd? Is er een noodzaak om deze te bewaren en conserveren voor de toekomst, in onze netwerkmaatschappij met vergankelijke informatie, en zo ja, hoe kunnen deze materialiseren?

Vertrekkend vanuit deze vragen nodigt Witte de With Class of ’16 je uit om deel te nemen aan een programma van open speculatie en discussie met media theoreticus, schrijver en onderwijzer Eric Kluitenberg, digitaal archivaris en onderzoeker Arie Altena en Witte de Withs Curatorial Fellow, Marie Egger. Hun discussie zal gaan over de objectieve en onveranderlijke status die het archief heeft gekregen in onze netwerkmaatschappij en de spanning tussen de tijdelijkheid van de gearchiveerde informatie en de tastbare infrastructuur waarbinnen die informatie bestaat. Eric Kluitenberg zal het onderwerp introduceren met zijn project Tactical Media Files dat een poging is tot het produceren van een ‘levend archief’ – zowel een theoretische reflectie als een verzameling van eventuele kritische toepassingen op digitale en online archieven. Arie Altena zal een bijdrage leveren aan het gesprek vanuit zijn betrokkenheid bij het digitale archief van V2 en zijn onderzoek naar nieuwe media en internetcultuur. Marie Egger, de Curatorial Fellow van Witte de With die op het moment werkt aan het langdurige project WDW25+, vertelt over de strategieën die toegepast worden om het fysieke en digitale materiaal van Witte de Withs archief te verkennen en het archief in de toekomst te structureren en presenteren.

Het open gesprek wordt gevolgd door een archiefexperiment, waarin we gezamenlijk een poging doen een hedendaagse distributievormen van kennis te bundelen, samen met een epistemologische handleiding voor de toekomst.

Over Witte de With Class of ’16

Studium Witte de With Class of ’16 is een peer-to-peer gedreven, educatief initiatief van Witte de With Center for Contemporary Art. Elk jaar onderzoekt een selecte groep studenten van partnerinstellingen gezamenlijk de mogelijkheden van kunst en kunsteducatie om een brug te slaan tussen het werkveld en de curricula in het hoger onderwijs. De deelnemers vormen een co-programmeringsteam van en voor studenten, dat een rijk overzicht wil krijgen van de culturele en politiek ecologie van onze tijd.

Parallel aan de events van Class of ‘16 is er een blog gecreëerd waarin de studenten regelmatig relevante artikelen en onderzoeksmateriaal publiceren: http://wdwclass16.tumblr.com/

Class of ’16: Lila Athanasiadou (TU Delft), Lauren Brand (Willem de Kooning Academy), Rosa de Graaf (Leiden Universiteit), Luca Menesi (Piet Zwart Institute), Jan Siebold (Erasmus University College), Chloë Neeleman (Erasmus Universiteit Rotterdam), Dimitris Poteas (Universiteit van Amsterdam), Clarisse Russel (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Natasha Taylor (KABK Den Haag).

Over Studium Witte de With

Class of ’16 maakt onderdeel uit van Studium Witte de With, het hoger onderwijs platform voor kunst en theorie van Witte de With Center for Contemporary Art. Studium Witte de With dient als katalysator om verschillende gebieden van kennis te overbruggen in het hoger onderwijs. Het presenteert lezingen, debatten, workshops, en andere programma’s in samenwerking met partnerinstellingen, om het programma stevig te verankeren in de curricula van academies en universiteiten.

Futurosity Summit

Capsulating Precyclopedia is onderdeel van de Futurosity Summit,een tweedaags programma met lezingen, workshops, tours en debatten door kunstenaars, schrijvers en denkers met een scherpe blik op de toekomst. De Summit vormt het brandpunt van Futurosity, een jaar durend project van Kunstblock in samenwerking met kunstenaar en schrijver Douglas Coupland. Futurosity is onderdeel is van Rotterdam viert de stad! (kijk voor het volledige programma op www.rotterdamviertdestad.nl) en wordt ondersteund door The Art of Impact.

Het volledige programma van de Summit vindt u hier.

Deelnemers

Ondersteund door

Rotterdam viert de stad!
The Art of Impact

Verwante items

back