NL EN

Contested Tongues gespresenteerd door Class of ’16

De deelnemers van Studium Witte de With Class of ’16 nodigen u graag uit voor Contested Tongues, een event met bijdragen van Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens en An Mertens, Manetta Berends en Gijs de Heij (Algolit, Constant).

Het event reageert op de tentoonstelling Para|Fictions: Foreword, waarin het in Berlijn gevestigde kunstenaarsduo Calla Henkel en Max Pitegoff onderzoek doet naar de taalkundige en conceptuele kaders van start-up ondernemingen. Door fictieve dagelijkse verslagleggingen van hun ervaringen als ondernemer verkennen de kunstenaars de taal van start-ups, met typische begrippen als ‘community’, ‘participatie’ en ‘abstracte ruimte’. Hoe verhouden het artistieke en commerciële taalgebruik zich tot elkaar? Hoe werkt taal in beide werelden? Kunnen we deze zwaar gecodeerde en gekwantificeerde taal deconstrueren?

Contested Tongues poogt de gecodeerde taal van het zakenleven bloot te leggen, en parallellen te trekken met gelijksoortige vormen van taal in het artistieke veld. Liesbeth Noordegraaf-Eelens, hoofd van Humanities and Economics & Business aan Erasmus University College, zal reflecteren op taalgebruik in de zakenwereld. Gebaseerd op haar PhD proefschrift Contested Communication. A critical analysis of central bank speech zal zij taalkundige stijlfiguren ontleden en de kaders onthullen waarin deze opereren. An Mertens, artistiek onderzoeker van de kunstenaarsorganisatie Constant, houdt een een performatieve lezing samen met Manetta Berends and Gijs de Heij, kunstenaars/ontwerpers en leden van Algolit. Deze werkgroep rond uitwisselingen tussen i-literatuur, vrije code en tekst, zal het startpunt vormen van de lezing. Parallel hieraan zal zij inzoomen op hoe taal zich in teksten manifesteert door zich de taalcodes uit Para|Fictions: Foreword toe te eigenen. Zo probeert zij het creëren en construeren van collectieve fantasieën bloot te leggen en te bevragen.

Witte de With Class of ’16

Studium Witte de With Class of ’16 is een peer-to-peer gedreven educatief initiatief van Witte de With Center for Contemporary Art. Elk jaar onderzoekt een selecte groep studenten van partnerinstellingen gezamenlijk de mogelijkheden van kunst en kunsteducatie om een brug te slaan tussen het werkveld en de curricula in het hoger onderwijs. De deelnemers vormen een co-programmeringsteam van en voor studenten, dat zich richt op het verkrijgen van een rijk overzicht van de culturele en politiek ecologie van onze tijd. Parallel aan de events van Class of ‘16 is er een blog gecreëerd waarin de studenten van de Class of ‘16 regelmatig relevante artikelen en onderzoeksmateriaal publiceren: http://wdwclass16.tumblr.com/

Class of ’16: Lila Athanasiadou (TU Delft), Lauren Brand (Willem de Kooning Academy), Angelica Falkeling (Piet Zwart Institute), Rosa de Graaf (Leiden Universiteit), Luca Menesi (Piet Zwart Institute), Jan Siebold (Erasmus University College), Chloë Neeleman (Erasmus Universiteit Rotterdam), Dimitris Poteas (UvA), Clarisse Russel (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Natasha Taylor (KABK Den Haag).

Studium Witte de With

Class of ’16 maakt onderdeel uit van Studium Witte de With, het hoger onderwijs platform voor kunst en theorie van Witte de With Center for Contemporary Art. Studium Witte de With dient als katalysator om verschillende gebieden van kennis te overbruggen in het hoger onderwijs. Het presenteert lezingen, debatten, workshops, en andere programma’s in samenwerking met partnerinstellingen, om het programma stevig te verankeren in de curricula van academies en universiteiten.

Deelnemers

Verwante items

back