NL EN

Social Actors in Transformation

Social Actors in Transformation (SAiT) doet vanuit verschillende disciplines onderzoek naar de culturele en artistieke praktijk in de steden Belgrado, Minneapolis en Rotterdam. Het project speelt een actieve rol in het leggen van regionale en interregionale verbanden tussen kritisch wetenschappelijk onderzoek, kunst, architectuur en publiek.

In drie fases wordt er onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten tussen het theoretische discours en de culturele praktijk in de drie steden en wordt er door middel van theoretische en stedenbouwkundige modellen een netwerk in kaart gebracht.

In fase 1 ontmoetten professionals (sociologen, architecten, professoren "culturele studies", kunstenaars en organisatoren) elkaar in rondetafel gesprekken over de lokale culturele systemen en biotopen in relatie tot de hedendaagse politieke en sociale ontwikkelingen. Doel was om informatie, materiaal, kennis en ideeën tussen de internationale groep deelnemers uit te wisselen.

In fase 2 functioneert de derde verdieping van Witte de With als onderzoeks-, ontmoetings- en presentatieruimte van de tweede fase van het project. Gedurende de gehele maand worden er lezingen, maaltijden, optredens, filmvertoningen, interviews en openbare discussies met "social actors" (kunstenaars, architecten, organisatoren en onderzoekers) uit Belgrado, Minneapolis en Rotterdam georganiseerd en worden verwerkt tot presentaties, producten en een publicatie.

GEHELE MAAND APRIL: SAIT laboratorium

Kantoorruimte
Een operationele installatie.
In dit ‘kantoor’ wordt het SAIT-onderzoek inzichtelijk gemaakt in tekst, beeld en grafiek. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van communicatie om de onderwerpen zoals SAIT die aan de orde stelt te kunnen verwerken en presenteren. Het experiment heeft als doel de inhoud zodanig te verpakken en te distribueren dat het voor een breed publiek toegankelijk wordt.

Presentatieruimte
WORM, een van de case-study organisaties in het project, is uit zijn ruimte in Rotterdam gezet en is in april tijdelijk te gast in het SAIT project met worm WINKEL, worm BEELD en worm GELUID. De worm WINKEL is open van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 – 18.00 uur.
De WORM huisarchitecten ‘2012 architects’ geven met het ‘Miele ruimtestation’ vorm aan het huidige nomadische bestaan van de organisatie.

Loungeruimte
Moving PrintROOM, een project van ROOM, Rotterdagt;m, is een presentatie van kunstenaarspublicaties die zich al reizend langs andere organisaties verder uitbreidt. & Videobibliotheek: beelden uit Belgrado, Minneapolis en Rotterdam.

Het SAIT programma komt tot stand met medewerking van o.a.:Dragan Ambrozic (B92, Belgrado), Heather Beal, (SOAP Factory, Minneapolis), Bik/Van der Pol (kunstenaars, Rotterdam), Catherine David (directeur Witte de With), Filmwerkplaats (Rotterdam), Ben Heywood (SOAP Factory, Minneapolis), Kelley Lindquist (Artspace Projects, Minneapolis), Shawn McLaeren (Choros International Projects, New York), Jaz (architect, Rotterdam), Stealth Group (architecten Rotterdam), Worm (Rotterdam).

FASE 1: januari/februari 2003
19-25 januari, Minneapolis
29 januari, Rotterdam
30 januari – 3 februari, Belgrado

SAIT is geïnitieerd door Choros International Projects, New York, in samenwerking met Witte de With.
De serie ‘parallel practices’ is georganiseerd in samenwerking met Bik/Van der Pol en Stealth group, Rotterdam.

Deelnemers

Curators

Netwerk

Verwante items

back