NL EN

The Temptation of AA Bronson

Opening: Donderdag 5 september 2013, 17 tot 20 uur

Performance door AA Bronson vanaf 0:01 uur
Performance door Michael Bühler-Rose vanaf 7 uur
Performance door Chrysanne Stathacos 14 tot 18 uur
Performances door Nils Bech, Michael Dudeck, Bradford Kessler, Sands Murray-Wassink en Sébastien Lambeaux, 17 tot 20 uur
Queer Zines presentatie door Philip Aarons (magazine verzamelaar), AA Bronson, Raymond Cha (redacteur van Queer Zines), Jessica Gysel (redacteur en uitgever van GIRLS LIKE US) en Scott Treleaven (kunstenaar), 18 tot 19 uur

AA Bronson (geb. 1946, Vancouver) is zowel kunstenaar als curator in dit hybride project dat zijn recente solowerk bijeenbrengt met zijn samenwerkingen met een jongere generatie kunstenaars en werk van vrienden. Daarnaast zijn twee door hem gecureerde projecten als tentoonstelling in de tentoonstelling opgenomen: Queer Zines, met meer dan 100 ‘queer zines’ vanaf het punktijdperk tot heden en Ancestors, een persoonlijk archief van boeken, edities en parafernalia die gezamenlijk een fragmentarische en associatieve fundering van het hele project vormen.

In The Temptation of AA Bronson komen thema’s rond lichaam, geest, seks, religie, samenleven, dood, ritueel en magie samen in magische zegels, kristallen, spiegels, naakten en lichaamssappen. In de oude klaslokalen van Witte de With gaat de stijl van de tentoonstelling langzaam terug in de tijd en maakt de white cube geleidelijk plaats voor de immersieve omgeving van de surrealistische tentoonstelling en het rariteitenkabinet, om uiteindelijk te leiden tot de drempel van de magie: de illusie van beelden, geuren, geluiden en handelingen die de mogelijkheid van genezing in zich dragen.

AA Bronson en Michael Bühler-Rose ontwikkelden voor deze tentoonstelling een nieuw werk, The City of Nine Gates, dat bestaat uit twee grote kubussen, elk gevuld met de overblijfselen van een performance. Bronson’s Invocation of the Queer Spirits (Rotterdam) wordt om middernacht voorafgaand aan de opening in besloten kring uitgevoerd door een kleine groep genodigden. Het ritueel Invocation by Fire van Bühler-Rose is een paar uur later, bij dageraad, toegankelijk voor het publiek.

In een reprise van Marina Abramović’s installatie Transitory Objects: Beds for Human and Spirit Use worden bezoekers uitgenodigd om, met een witte laboratoriumjas aan en een koptelefoon op, op houten tafels te gaan liggen om de helende energie van kristallen, die zij ‘de meest vereenvoudigde computers van deze planeet’ noemt, te ondergaan. In de woorden van Abramović: “Als je een willekeurige impuls toevoegt zal die impuls altijd in het kristal blijven […] Het zijn regeneratoren”.

Tijdens de opening wordt The Temptation of AA Bronson ingewijd met gelijktijdige en doorlopende performances door Chrysanne Stathacos, Michael Dudeck, Nils Bech, Sands Murray-Wassink en Sébastien Lambeaux.

The Temptation

De titel The Temptation of AA Bronson (De verzoeking van AA Bronson) verwijst naar Gustave Flaubert’s tekst La Tentation de Saint Antoine (De verzoeking van de heilige Antonius), de vele referenties die in deze tekst samenkomen en de weerklank hiervan in kunst, literatuur en theorie. Flaubert begon als twintiger in de jaren veertig van de 19e eeuw aan La Tentation de Saint Antoine en publiceerde gedurende zijn leven drie versies van het werk, de laatste in 1874. Het was zijn Gesamtkunstwerk, zijn levenswerk dat voor altijd incompleet zou blijven. Michel Foucault omschrijft het als de eerste moderne tekst, de tekst waarmee de moderne literatuur begon en die “de bibliotheek in vuur en vlam zette”. In de tekst kijken we mee over de schouder van de heilige Antonius en zijn we getuige van een soort film-in-een-film in de Egyptische woestijn, waarin de verzoekingen verschijnen die ons fysieke, morele, emotionele, intellectuele en emotionele leven vormen; verzoekingen die ontsproten zijn aan de schilderijen en boeken uit Flaubert’s wereld met De Bijbel als uitgangspunt. Net als Freud lukte het Flaubert niet om te ontsnappen aan seksualiteit en net als Freud wijdde ook Flaubert zijn leven aan het catalogiseren van menselijke perversiteiten.

De heilige Antonius was een merkwaardige figuur: de vader van de woestijnheiligen, de kluizenaars die de voorlopers waren van monniken. Hij leefde in Noord-Afrika tegen het einde van een periode waarover weinig bekend is, toen het christendom nog geconcentreerd was in Afrika. Antonius stierf in 356, twee decennia nadat het centrum van het christendom zich had verplaatst van Alexandrië naar Constantinopel (het huidige Istanbul) in Klein-Azië. Nog 1000 jaar later zou het centrum van de Christelijke macht naar Rome verschuiven, en dus naar Europa.

Flaubert schreef openlijk over zijn eigen seksuele ontmoetingen met prostituees, voornamelijk in Egypte en Turkije, zowel vrouwen als mannen en zelfs jonge jongens. De parallellen tussen zijn geschiedenis en die van de heilige Antonius houden niet op bij het leven in Egypte en Klein-Azië, maar lopen door in zijn continue dialoog met de verleiding.

In het iconische schilderij La tentación de San Antonio (De verzoeking van de heilige Antonius) uit 1947 maakte Salvador Dalí gebruik van classicisme, erotiek en surrealisme om uitdrukking te geven aan de krachten tussen hemel en aarde. Het was zijn eerste schilderij met een religieus thema en het is tevens een van zijn bekendste en meest gereproduceerde werken. In The Temptation of AA Bronson wordt het getoond in de vorm van een legpuzzel.

De heilige Antonius, Flaubert en Salvador Dalí delen een bijzondere vaardigheid om een praktijk te laten zien door een persoon of personage. Hun levenswerk bestaat niet uit een opeenvolging van kunstwerken of prestaties. Alle drie representeren zij eerder een praktijk die is ingebed in een levenslange toewijding aan het aanwezig zijn in de wereld.

Blessing

De samenwerking tussen AA Bronson en Witte de With begon op 14 maart 2012 tijdens de wassende maan met AA Bronson Blessing, een rituele zegening zonder publiek, ter inwijding van het programma van Witte de With directeur Defne Ayas, die AA Bronson uitnodigde om een tentoonstelling te creëren voor Witte de With.

Deelnemers

Curators

Ondersteund door

The Temptation of AA Bronson wordt mede mogelijk gemaakt door de Alberta Foundation, The Canada Council for the Arts, Office for Contemporary Art (Noorwegen) en het Oostenrijkse ministerie voor Cultuur. Voor de presentatie van K8 Hardy’s werk bedankt Witte de With Hans Boodt. a ritual of queer rituals wordt mede ondersteund door The Institute for Art, Religion, and Social Justice en de Gemeente Rotterdam. Flag of Ecstasy is georganiseerd in samenwerking met WORM en Peter Taylor. Met speciale dank aan: Philip Aarons en Shelley Fox Aarons, Nature Morte (Berlijn) en Esther Schipper (Berlijn) voor hun ruimhartige bijdragen.

Verwante items

back