NL EN

Rotterdam Cultural Histories #14: May 1968

Rotterdam Cultural Histories is een samenwerkingsproject tussen Witte de With Center for Contemporary Art en TENT, waarmee sinds 2014 de gemeenschappelijke wortels van deze twee instellingen, beide gehuisvest in dit gebouw, worden verkend en raakvlakken tussen de programma's worden getoond.

De veertiende editie van Rotterdam Cultural Histories gaat over hoe de Rotterdamse kranten bericht gaven over internationale en lokale gebeurtenissen die plaatsvonden in mei 1968, een revolutionaire periode die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. In deze tijd, vlak voordat de televisie tot de standaard inventaris van ieder huishouden ging behoren, fungeerden kranten, evenals de radio, als belangrijkste kanalen voor het verspreiden van informatie. Destijds waren er in Rotterdam zeven verschillende kranten, allemaal vertegenwoordigd in deze tentoonstelling: Algemeen Dagblad, De Rotterdammer, De Tijd–De Maasbode, Het Rotterdams Parool, Het Vrije Volk, Nieuwe Rotterdamse Courant en Rotterdamsch Nieuwsblad.

De maand mei 1968 wordt meestal geassocieerd met de geruchtmakende studentenbewegingen in Parijs. Vijftig jaar geleden hielden studenten van de Sorbonne universiteit een demonstratie tegen sociale ongelijkheid in Frankrijk. Al snel sloten sympathisanten uit alle lagen van de bevolking en vakbonden zich aan en werd opgeroepen tot een algemene staking. De oproer bleef niet beperkt tot Frankrijk; het mobiliseerde activisten wereldwijd. Hoewel de kranten in mei 1968 met name berichtten over de gebeurtenissen in Parijs, werd ook de aandacht gevestigd op de Praagse lente die in januari van dat jaar was begonnen in Tsjecho Slowakije, over de oorlog in Vietnam en de burgerrechtenbewegingen in de Verenigde Staten.

Deze documentaire tentoonstelling omvat een installatie op basis van krantenomslagen van Rotterdamse dagbladen en een evenementenprogramma. De selectie geeft een tijdsgevoel, door uiting te geven aan onderwerpen en stemmen die van belang zijn voor Rotterdam. In Nederland vonden in 1968 de eerste kleurentelevisie-uitzendingen plaats en werd de anticonceptiepil geïntroduceerd. Een ander belangrijk evenement dat in die tijd in Rotterdam plaatsvond, was de installatie van de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Kinderen, opgezet om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte om de jeugd van de stad een stem te geven. Het was ook toen dat de baanbrekende publicatie De Binnenstadsbeleving in Rotterdam door Prof. Dr. Rob Wentholt de aanzet gaf tot analyse van de nieuwe stedelijke cultuur en verwachtingen van Rotterdammers na de wederopbouw.

Deze en verschillende andere verhalen uit de kranten van mei 1968, en de vraag welke andere gebeurtenissen hier plaatsvonden die niet in de kranten werden vermeld, vormen de basis van een reeks publieke programma’s rondom Rotterdam Cultural Histories #14: May 1968. Raadpleeg de online agenda voor details.

Met dank aan het Algemeen Dagblad, De Rotterdammer, De Tijd–De Maasbode, Het Rotterdams Parool, Het Vrije Volk, Nieuwe Rotterdamse Courant, Rotterdamsch Nieuwsblad en het Gemeentearchief Rotterdam.

[figure podcastrch14]

Curators

Series

Verwante items

back