Sign-up for for our newsletter to stay informed about our upcoming program.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over ons aankomende programma.

About

Kunstinstituut Melly was conceived as an art house in Rotterdam, The Netherlands, with a mission to present and discuss the work created by visual artists from here and afar. We commission art, organize exhibitions, publish, and develop educational and collaborative initiatives. A non-profit institution, we have especially worked with artists and engaged audiences who are interested in posing challenging inquiries and articulations of our present.

Founded in 1990, our institution is formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art. The institution's current name, Kunstinstituut Melly, came into effect on 27 January 2021. To learn about our name change initiative, we invite you to visit this website: change.wdw.nl. Starting this date, the contemporary arts programming offer of Kunstinstituut Melly will progressively populate and be archived in this website: kunstinstituutmelly.nl. The institution activities from 1990 to 2020 will be kept in the original website, as an online archive: fkawdw.nl.

Kunstinstituut Melly’s four-floor building is located on Witte de Withstraat in Rotterdam's Cool District. Our building was originally built in the 1870s as a school. We consider it's still a site of learning. Our gallery spaces occupy two floors upstairs. Our offices and an unoccupied space we call Auditorium is located on the first floor. On the ground floor, we have a multi-use gallery used for events, a cantina and bookshop, simply called MELLY. We also share part of the ground floor with TENT, the exhibition space of CBK Rotterdam.

Kunstinstituut Melly is supported by the city of Rotterdam and the Ministry of Education, Culture and Science in The Netherlands. Our activities are also supported through foundation grants, project sponsorships, individual donations, and income from admission tickets, sales and events. We invite you to sign-up to our newsletter and encourage you to follow us on Instagram, Facebook, and Twitter.

The graphic identity of Kunstinstituut Melly, to be launched on 27 January 2021, is by Callum Dean, Wooesok Jang, Nina Schouten, Alexander Tanazefti, Emily Turner, and Yan Zhihan. Their creation is an outcome of the institution’s collective learning 2020–2021 Work/Learn Project, developed in partnership with Werkplaats Typografie in Arnhem, as well as Wkshps in New York and Berlin.

Over

Kunstinstituut Melly is opgericht als kunsthuis, met als missie het presenteren en bevragen van hedendaags werk van beeldend kunstenaars en cultuurmakers van dichtbij en verder weg. We organiseren tentoonstellingen, geven kunstopdrachten, publiceren en ontwikkelen educatieve en samenwerkingsprojecten. De kunstenaars met wie we samenwerken in het bijzonder en het publiek dat wordt betrokken zijn geïnteresseerd in het uitdagend bevragen en verbeelden van ons heden.

Onze instelling is in 1990 opgericht en stond voorheen bekend als Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst. De huidige naam van de instelling, Kunstinstituut Melly, trad op 27 januari 2021 in werking. Om meer te weten te komen over ons initiatief tot naamsverandering, nodigen wij u uit om deze website te bezoeken: change.wdw.nl. Vanaf deze datum zal het programma-aanbod van Kunstinstituut Melly geleidelijk aan op deze website worden geplaatst: kunstinstituutmelly.nl. De activiteiten van de instelling van 1990 tot 2020 worden in de oorspronkelijke website bewaard, als een online archief: fkawdw.nl.

Het vier verdiepingen tellende gebouw van Kunstinstituut Melly is gelegen aan de Witte de Withstraat in de Rotterdamse wijk Cool. Ons gebouw is oorspronkelijk gebouwd in de jaren 1870 als school. We beschouwen het nog steeds als een plek om te leren. Onze tentoonstellingsruimtes beslaan twee verdiepingen op de bovenverdieping. Onze kantoren en een leegstaande ruimte die we het Auditorium noemen bevinden zich op de eerste verdieping. Op de begane grond hebben we een multifunctionele ruimte die gebruikt wordt voor evenementen, een cantina en een boekwinkel, gewoonweg MELLY genoemd. We delen ook een deel van de begane grond met TENT, de tentoonstellingsruimte van CBK Rotterdam.

Kunstinstituut Melly wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onze activiteiten worden ook ondersteund door middel van subsidies, projectsponsoring, individuele donaties en inkomsten uit toegangskaarten, verkoop en evenementen. Wij nodigen u uit om u aan te melden voor onze nieuwsbrief (rechts onderin) en moedigen u aan om ons te volgen op Instagram, Facebook en Twitter.

De grafische identiteit van Kunstinstituut Melly, die op 27 januari 2021 wordt gelanceerd, is ontworpen door: Callum Dean, Wooesok Jang, Nina Schouten, Alexander Tanazefti, Emily Turner en Yan Zhihan. Hun creatie is een resultaat van het collectief leren 2020-2021 Werk/Leer Project, ontwikkeld in samenwerking met Werkplaats Typografie in Arnhem, en Wkshps in New York en Berlijn.

Visit

In an effort to flatten the curve of the coronavirus pandemic, and following national guidelines, Kunstinstituut Melly is currently closed to the general public until 20 April 2021 or further notice.

Address: Witte de Withstraat 50, Rotterdam, NL, 3012 BR
Phone: +31 (0)10 411 0144

Hours: 1:30 to 6 pm on Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday; Fridays from 1:30 to 8 pm

Tickets: by day-and-time slot, per social distancing measures

Upcoming Exhibitions, opening April 2021:

Please check back soon to get an admission ticket or for further information on our institution, hours, and programs. In the meantime, we digitally share ideas and content with you about recent or current programs in this online platform: offsite.wdw.nl.

Bezoek

In een poging om de curve van de coronaviruspandemie af te vlakken, en volgens nationale richtlijnen, is Kunstinstituut Melly momenteel gesloten voor het grote publiek tot 20 april 2021.

Adres: Witte de Withstraat 50, Rotterdam, NL, 3012 BR
Telefoon: +31 (0)10 411 0144

Openingstijden: 13:30 tot 18 uur op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag; vrijdag van 13:30 tot 20 uur.

Tickets: per dag en per tijdstip

Upcoming Exhibitions, opening April 2021:

Hopelijk kunnen we u snel weer ontvangen. In de tussentijd delen we digitaal met u ideeën en inhoud over recente of actuele programma's via dit online platform: offsite.wdw.nl.