NL EN

Masterclass Art Mediation: Sepake Angiama & Clare Butcher

Graag nodigen we kunstdocenten, educatie professionals en art mediators van harte uit om deel te nemen aan een Masterclass Art Mediation door Sepake Angiama en Clare Butcher. Tijdens de tweede masterclass in de 100% Hedendaags masterclass serie zullen Sepake Angiama (Hoofd educatie documenta 14) en Clare Butcher (Coordinator educatie documenta 14) het project Laufmappe bespreken – een onderdeel van het educatie programma van documenta 14. Een 'laufmappe' is een werkmap die normaal door een kantoor of systeem circuleert, wordt toegevoegd, bewerkt en gereorganiseerd terwijl een proces zich ontwikkelt. Het woord laufmappe, oftewel een ‘loopbestand’ in wording, bleek een spannende term te zijn voor het educatie programma tijdens documenta 14. Door deze term te adopteren, willen wij samen door een educatieve 'map' lopen. Met voorbeelden uit de vele kunstwerken, methoden en machtsverhoudingen binnen een project als documenta 14, zullen we samen de noodzakelijke voorwaarden en structuren onderzoeken over hoe leerlingen in aanraking komen met kunstwerken, kunstenaars en tentoonstellingen. Hiermee hopen we te testen hoe een 'laufmappe' zich kan vormen in de handen van deelnemers.

Deze masterclass is onderdeel van de 100% Hedendaags professional development masterclass series geïnitieerd door Witte de With, TENT en MAMA. Tijdens elke sessie bespreekt een (inter) nationale gast de intenties en doelstellingen van art mediation met toenemende aandacht voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hoe gaan we om met tegenstrijdigheden en impliciete doelstellingen binnen ons dagelijks educatief werk? En kunnen we, in het licht van de veranderende maatschappij, institutionele transformatieprocessen in balans brengen met een dialoog over kritische art mediation?

Deelnemers

Ondersteund door

FONDS21

Verwante items

back