NL EN

WORKSHOP met Alejandro Cesarco: Reading as Generative Process

Neem deel aan een workshop door Alejandro Cesarco, rond het idee van lezen als creatief en generatief proces. We zullen een werkdefinitie van lezen benaderen, en ideeën van vertaling: vertalen als een praktijk, en vertalen als metafoor voor lezen tijdens het schrijven. We zullen sleutelteksten van Jorge Luis Borges gebruiken als een kader om ideeën rond originaliteit, gebruik van referenties en vertaalvragen te onderzoeken, en om te zien hoe deze specifieke leespraktijken kunnen behoren tot hedendaagse artistieke praktijken. Als case studies zullen we voorbeelden van kunstenaars Sturtevant en Louise Lawler bekijken en nadenken over hoe hun werk functioneert.

Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met WdKA Honours Programme, Acceleration Lab, in het kader van Alejandro Cesarco, een solotentoonstelling.

Deelnemers

Netwerk

Verwante items

back