NL EN

Rotterdam Cultural Histories #21: Gone Within 2 Years, The Studio Crisis

In deze editie van Rotterdam Cultural Histories vragen we je aandacht voor de werkomstandigheden waarmee kunstenaars in het snel veranderende culturele landschap van de stad te maken krijgen.

Terwijl een groeiend aantal kunstinstellingen Rotterdam sinds 1970 van podia voor de presentatie van hedendaagse kunst voorzag, waren het de kunstenaars die er wonen en werken die het fundament vormden onder het levendige kunstklimaat. Juist de mix tussen gevestigde instituten en de vele bottom-up initiatieven die vanuit de kunstenaarsgemeenschappen zelf ontstaan kreeg internationale erkenning als de unieke kracht van de Rotterdamse cultuur. Maar wat blijft daarvan over als kunstenaars in de stad geen werkruimte meer vinden?

Deze presentatie rondom de studiosituatie in de stad is samengesteld door De Atelier Unie Rotterdam. Met posters visualiseren zij de urgente behoefte aan werkruimte onder Rotterdamse makers. De Atelier Unie Rotterdam is ook initiator van de Groot Rotterdamse Atelier Enquête.

Volg De Atelier Unie Rotterdam via: @atelierunierotterdam
Of sluit je aan via: www.atelierunierotterdam.nl

Met dank aan:

Piet de Jonge, Tess Martin, Sandro Setola, Sander van Wettum, TimeWindow

Over Rotterdam Cultural Histories

Deze tentoonstelling is samengesteld door TENT Rotterdam en maakt deel uit van Rotterdam Cultural Histories, een samenwerkingsproject tussen onze instelling en TENT Rotterdam, beide gehuisvest in hetzelfde gebouw. Dit langlopende onderzoeksproject, dat in 2014 van start ging, richt zich op het bestuderen van de gemeenschappelijke wortels van deze instellingen in Rotterdam.

Netwerk

Series

back