NL EN

Feminist Health Care Research Group: A Special Issue in Power

De in Berlijn gevestigde Feminist Health Care Research Group (FHCRG, Onderzoeksgroep Feministische Gezondheidszorg) werd in 2015 opgericht en houdt zich bezig met een collectieve aanpak van structuren op het gebied van crisis en onderlinge zorg. FHCRG bestaat op dit moment uit de kunstenaar, lichaamswerk-therapeut en moeder Julia Bonn, en de kunstenaar, curator en moeder Inga Zimprich. Binnen hun sterk op onderzoek gebaseerde sociale praktijk zijn ze geïnteresseerd in de politieke betekenis van ziekte en streven ze naar het politiseren van gezondheidszorgsystemen.

Voor 84 STAPPEN presenteert de kunstenaar Inga Zimprich van FHCRG een nieuw, in opdracht gemaakt werk rond Radicale Therapie (RT). RT werd eind jaren 1960 ontwikkeld door therapeuten en activisten in de Verenigde Staten. De beweging streefde naar het democratiseren en deprofessionaliseren van therapeutische hulpmiddelen, met als doel sociale emancipatie en politieke verandering. Hun voornaamste communicatiemiddel voor het verspreiden van hun ideeën was de krant The Radical Therapist. Een onderdeel daarvan was “Problem Solving Groups for Women” (probleemoplossingsgroepen voor vrouwen), een kader ontwikkeld om seksisme van meet af aan aan te pakken, geïntroduceerd door de marxist en feminist Hogie Wyckoff. In 1975, werden door de feministen Gail Pheterson en Lillian Moed in Nederland een drietal weeklange trainingen voor groepen Nederlandse feministen georganiseerd. In deze workshops combineerden Pheterson en Moed twee verschillende methodes: RT en ‘Re-evaluation Counseling’ (herwaarderingstherapie). Uit deze eerste trainingen ontstond de organisatie Feministische Oefengroepen Radikale Therapie (FORT), bestaande uit feministische RT oefengroepen die in Nederland in aantal toenamen.

Het hier getoonde werk van Zimprich is een montage van historisch beeldmateriaal over RT en FORT, waaronder interviews met zowel belangrijke figuren uit de beginperiode als met hedendaagse beoefenaars. Door de ontwikkeling van FORT op deze manier in beeld te brengen, nodigt Zimprich de bezoekers uit om na te denken over intersectionaliteit en methodes voor politieke analyse die de RT-praktijk nieuw leven zouden kunnen inblazen.

Deze installatie werd mogelijk gemaakt dankzij Collectie IAV-Atria, Instituut voor de gendergelijkheid en vrouwengeschiedenis.

Deelnemers

Curators

Series

Verwante items

back