NL EN

Voordracht van Amerikaanse realistische fictie

In het kader van Margaret Salmons tentoonstelling en ter gelegenheid van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag presenteert Witte de With een avond rond Amerikaans realistische fictie, met voordachten van teksten van Raymond Carver, John Steinbeck en Arthur Miller.

Met een bijna antropologische benadering registreert Margaret Salmon haar personages in hun natuurlijke leefomgeving. Zij beschouwt de karakters als representatief voor universele types die terugkeren in de kunstgeschiedenis, literatuur en film. Salmon suggereert:”deze archetypes brengen alledaagse waarheden en ervaringen aan het licht, die voor ons allen herkenbaar zijn. Dit is de essentie van mijn werk. Ik probeer deze menselijke thema?s te onderzoeken, deconstrueren en te celebreren.”

Stilistisch verwijst het werk van Salmon naar een aantal sleutelwerken uit de traditie van de Amerikaanse realistische literatuur, waaronder Steinbeck: “Het gesprek in P.S. gaat over werk, geld en opoffering; daarom filmde ik de hoofdpersoon aan het werk op het land, zoals een personage uit de Grote Depressie in een Steinbeck roman”.

Naast deze beeldspraak verwijst zij ook naar de spaarzame maar compacte dialoogvorm in realistische fictie, in het bijzonder in de korte verhalen van Raymond Carver of het werk van Arthur Miller.
Haar werk is duidelijk Amerikaans, van de architectuur die zij vastlegt – de huizen in Peggy en Ramapo Central – tot de situaties die zij uitkiest – de zomerbarbecue of een vrouw, zonnend op haarveranda. Haar films verbeelden een eigentijds Amerika, maar dan wel het Amerika van de kleinschalige boerengemeenschap of van het leven in de voorsteden, een beeld ver verwijderd van het Amerika zoals we dat kennen uit de media of mainstream cinema.

Lezers:

Alexis Blake
Roberta Enschede
Esther Kurtz

Programma:

Raymond Carvers Everything Stuck to Him, uit What We Talk About When We Talk About Love (1981)
Extract uit John Steinbecks Cannery Row (1945)
Scène uit Arthur Millers Death of a Salesman (1949)
Tillie Olsens As I Stood Ironing, uit Tell Me A Riddle (1961)
Extract uit John Fante’s Wait Until Spring, Bandini (1938)
James Leo Herlihy’s Pretty on the Bus at Night-time, uit The Sleep of Baby Filbertson (1959)

Tentoonstelling:

Margaret Salmons tentoonstelling is open tussen 19:30 en 20:00 uur, zodat u deze voorafgaande aan het programma kunt bezoeken.

Deelnemers

Verwante items

back