NL EN

New Beginnings

Met genoegen kondigt Witte de With het begin van haar nieuwe jaarprogramma aan met de tentoonstelling Tulkus 1880 to 2018, een collectie portretten van alle Tulkus – erkende incarnaties van invloedrijke spirituele leiders van het Tibetaans Boeddhisme – die gemaakt zijn sinds het ontstaan van de fotografie. Deze waardevolle documenten worden verzameld door beeldend kunstenaar Paola Pivi, totdat zij dit project in 2018 zal beëindigen. Als opmaat naar dit bijzondere project organiseert Witte de With een filmvertoning van The Reincarnation of Khensur Rinpoche in het bijzijn van de makers Ritu Sarin en Tenzing Sonam.

Deze documentaire toont niet alleen het mysterie en de ambiguïteit rondom de Tulku-traditie, maar ook de persoonlijke en praktische aspecten die hieraan ten grondslag liggen. Het programma is bedoeld om een eerste inzicht te verschaffen in deze complexe traditie die ter inspiratie dient voor Witte de Withs onderzoek naar beeldvorming, zowel visueel als omschrijvend. Hierbij ligt de nadruk op het onderlinge spel tussen gewaarwording, geheugen, verbeelding en bovenal de grenzen van onze verbeelding.

Gedurende de dag worden ‘The Trials of Telo Rinpoche’ en ‘The Thread of Karma’ door Ritu Sarin en Tnezing Sonam getoond. Op elk heel uur gaat er een screening van start.

Over The Reincarnation of Khensur Rinpoche

Choenzey is een 47 jaar oude monnik en woont in een Tibetaans vluchtelingenklooster in Zuid-India. Zijn spirituele meester Khensur Rinpoche, een geëerd en vooraanstaand lama, overleed vier jaar geleden. Volgens de Tibetanen zal hij spoedig gereïncarneerd worden. Gezien Choenzy als leerling het dichtst bij hem stond, is het de taak van Choenzey om de reïncarnatie van zijn meester te vinden en voor hem te zorgen.
De film volgt Choenzy’s zoektocht en de uiteindelijke ontdekking van een vier jaar oud jongetje die door de 14e Dalai Lama en het Tibetaanse Staatsorakel herkend wordt als de reïncarnatie van Khensur Rinpoche. Zonder enige hang naar sentimentaliteit legt deze film de ontroerende relatie vast die zich ontwikkelt tussen de voormalige leerling en zijn jonge meester.
Entrée: €5 / €3 met korting

Deelnemers

back