NL EN

Imperial Pastoral: Over de constructies van landelijkheid (Symposium)

Het project onderzoekt zowel de actieve constructie van landelijkheid gedurende de Westerse koloniale geschiedenis, als de strijd omtrent de industriële revoluties en dekolonisatie in de negentiende en vroegtwintigste eeuw. Daarnaast houdt het zich bezig met omstandigheden waarbij land als materie beïnvloed kan worden door de tijd en sociaalhistorische processen.

Het evenement begint met een performance/lezing van Olof Olsson over Georgica, het leerdicht van Vergilius over de landbouw. Naast een commentaar op de relatie tussen voedselproductie, natuurrampen en goddelijkheid is The Georgics een verhandeling over de landbouwpolitiek in het Romeinse Rijk.

Rosalind Morris gaat tijdens haar lezing in op het begrip Imperial Pastoral, terwijl ze de vertalingsgeschiedenis van The Georgics door de Brits-Maleisische ambtenaar L.A.S. Jermyn traceert. Hierbij bespreekt Morris het pastorale als een samensmelting van het inheemse en de natuur binnen de koloniale verbeelding.

Kunsthistoricus Brian Dudley Barrett brengt de ‘pastorale’ demografie van landelijke kunstenaarskoloniën in kaart , met name in gemeenschappen die bloeiden langs de kust van West-Europa van 1880 tot 1920.

Het onderzoeksproject van kunstenaar en filmmaker Filipa César richt zich op de invloedrijke rol die Amílcar Cabral (1961-1974) speelde in de filmindustrie van Guinee-Bissau. Cabral werd bekend als Afrikaans onafhankelijkheidsstrijder, waarna hij in Lissabon werd opgeleid als landbouwwetenschapper. In zijn vroege essays over het landgebruik van Guinee-Bissau doemt een visie op van land als een politiek wezen. César zal haar onderzoek voortzetten met een verhandeling over deze essays en ander archiefmateriaal.

Landings is een project van curatoren Natasha Ginwala en Vivan Ziherl dat is geïnitieerd op uitnodiging van Witte de With, Center for Contemporary Art (Rotterdam). Het wordt gepresenteerd met partnerorganisaties Studium Generale Rietveld Academie (Amsterdam), het Tropenmuseum (Amsterdam) en het Stedelijk Museum (Amsterdam).

Deelnemers

Netwerk

back