NL EN

(m)other voices: Deirdre Donoghue

Hoe kan een moederlijke natuur je methodologie en manier van werken inspireren, vormen en beïnvloeden en geformuleerd worden in relatie tot de productie van kennis en kunst?

Parallel aan de activiteiten in Witte de With wordt het bos van Hareskov in Denemarken het toneel van de lancering van nieuwe onderzoekslijnen van Deirdre M. Donoghue. Zij denkt na over de moederfiguur als denker en producent van kennis, in tegenstelling tot het archetype van de huiselijke figuur die onlosmakelijk verbonden is met menselijke emoties.

In haar onderzoeksproject (m)other voices kijkt Donoghue naar moederschap als werkwoord, en als een werkvorm in plaats van een psychologische staat van zijn. Is het mogelijk het moederschap op eenzelfde manier te benaderen als elke andere professionele activiteit, zonder de specifieke manier van denken te verliezen die voortkomt uit het werk als moeder? (m)other voices wil het denken als een moeder genereren en inbrengen in de arena van multidisciplinaire kennisproductie, zowel binnen als buiten het discours van kunst.

Het event in het Lilla Hareskov bos neemt de vorm van een picknick, en is een eerste oefening in een zoektocht naar nieuwe orientatiepunten in ons bestaan-in-de-wereld. Orientatiepunten die niet voortkomen uit een vaste ker, maar juist ontstaan vanuit de (menselijke) relaties die samen worden gehouden door een ethos van ultieme generositeit en gastvrijheid naar elkaar.

Tijdens de picknick worden ideeën over moederschap bediscussieerd, als mogelijke attitude ten opzichte van het ‘zijn’, in relatie tot gastvrijheid, zorgzaamheid, en de Ander.

(m)other voices: the maternal as an attitude, maternal thinking and the production of time and knowledge

(m)other voices: the maternal as an attitude, maternal thinking and the production of time and knowledge wordt in de herfst vervolgd door een semi-openbare leesgroep in Rotterdam. Er is een reader samengesteld door de kunstenaar, met teksten van Sarah Ruddick, Lisa Guenther, Lisa Baraitser, Mark W. Westmoreland, Jacques Derrida en Emanuel Levinas. Deze kunt u per e-mail ontvangen, neem daarvoor contact op met info [​at​] wdw.nl.

Deelnemers

Curators

Netwerk

Verwante items

back