NL EN

Think Tank Aesthetics

Think Tank Aesthetics reflecteert op kunst en haar relatie tot de huidige discussies over politiek en maatschappij tegen de achtergrond van het neoliberalisme, en stelt daarin het volgende experiment voor: om door de lens van de kunstgeschiedenis –specifiek met betrekking tot het post- modernisme- de manier te onderzoeken waarop het neoliberalisme zich artistieke en culturele strategieën heeft toegeëigend om zijn eigen imperium te versterken. En om, aan de andere kant, te kijken naar de manieren waarop hedendaagse kunstpraktijken de bewegingen van het financieel, overheids- en publieke vermogen volgen en voortgaan. Door lezingen, filmvertoningen en discussies worden de deelnemers aan de workshop uitgenodigd om deze relaties te onderzoeken door methoden en theorieën uit verschillende disciplines te identificeren en zich eigen te maken. Centraal staan de vragen: “wat wordt zichtbaar en wat blijft verhuld in deze praktijken, en hoe wordt onze publieke waarneming gecreëerd, beïnvloed en geregisseerd?

Met behulp van de teksten van politicoloog Wendy Brown (over neoliberalisme), criticus en politiek theoreticus Fredric Jameson (over cultuur en financieel kapitaal) en kunstenaar Andrea Fraser (over de kunstmarkt en de kunstwereld), en de films van Patricio Guzman en Richard Serra‘s Prisoner’s Dilemma (1974) zal Think Tank Aesthetics de relatie tussen esthetiek en de Koude Oorlog, en meer specifiek, de verrassende relaties tussen duistere instellingen zoals de RAND Corporation en de moderne kunstgeschiedenis, onderzoeken. Aan de hand van Pamela M. Lee ‘s onderzoek in haar laatste boek New Games (2012) zullen deelnemers ingaan op de manier waarop vormen van taal en onderzoeksprotocollen, voortvloeiend uit de Amerikaanse militaire strategieën – met inbegrip van systeemtheorie, operationele analyse en cybernetica – een weg hebben gebaand voor de denktank’s eigen uitvinding van “mid-century modernism”.

Think Tank Aesthetics vervolgt Bik Van der Pol’s onderzoek naar door Witte de With eerdere geïntroduceerde kwesties tijdens Everyone For Themselves, een programma van workshops , screenings en een symposium over de Ethiek en Economie van Kunst (mei 2012), dat voor een groot deel was geïnspireerd op Pamela M. Lee ‘s New Games.

14 november, 10 – 17:00 uur:
Besloten workshop met Pamela M. Lee en studenten van de School of Missing Studies en het Piet Zwart Instituut (tevens open voor kunst- en kunstgeschiedenis studenten van andere academies, op aanvraag), bij Karel Doormanhof 45 , Rotterdam.

15 en 16 november , 10 – 17:00 uur:
Open workshop met Pamela M. Lee bij Witte de With Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

15 november 19:00:
Publieke presentatie door Pamela M. Lee. Zij gaat in gesprek met Benedict Seymour (schrijver, filmmaker en redacteur bij Mute magazine, Londen), en wordt geïntroduceerd door Bik Van der Pol, bij Witte de With Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.
Entree is 5 euro, gratis voor workshop-deelnemers.

Voor meer informatie over de workshop, en om u aan te melden kunt u contact opnemen met [email protected].

Deelname aan de workshop is gratis.

Deelnemers

Netwerk

back