NL EN

Making Art School

Jan Masschelein: Making Art School: A Story about (Cave) Walls and Tables

Deze lezing maakt deel uit van de serie Critical Pedagogies of the 21st Century. Deze serie werd ontwikkeld door de Master of Education in Arts van het Piet Zwart instituut, en maakt deel uit van de seminar Critical Pedagogy (onder leiding van Mirjam van Tilburg en Tom Vandeputte) De eerste lezing, Making Art School: A Story About (Cave) Walls and Tables, wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Educatie afdeling van Witte de With Center for Contemporary Art, en vormt het startpunt van een structurele samenwerking in het kader van Studium Witte de With.

Wat is een school? Hoe beïnvloedt en geeft deze vorm aan de politiek en sociale verhoudingen in onze huidige maatschappij? Deze vragen vormen de basis voor de lezingenserie Critical Pedagogies of the 21st Century, die het begrip ’school’ duidt op zowel een filosofisch, theoretisch als een fictief niveau. Voor meer informatie en het volledige programma kunt u terecht op: Piet Zwart Institute – Master Education in Arts.

Toegang: Gratis

Deelnemers

back