NL EN

Read-In Series 2015

De Read-In serie bestaat uit vier close-reading sessies, gevolgd door een afsluitend symposium dat wordt georganiseerd door de studenten van de minor. Op basis van teksten aangedragen door Yoeri Meessen (Associate Director Education & Public Affairs, Witte de With) en Florian Cramer (Lector, Creating010), Catherine Somzé en Esma Moukhtar (beiden onderdeel van Critical Studies teaching team) zullen studenten zich verdiepen in de literatuur die relevant is voor de uitdieping van hun begrip van specifieke aspecten van de kritische theorie traditie en kunst.

Het centrale thema van de Read-In serie van 2015-2016 is ‘collapsology’, een nieuw woord dat letterlijk betekent ‘de studie van de ineenstorting’. De term verwijst naar de titel van het boek van Pablo Servigne en Raphaël Stevens: Comment tout peut s’effondrer: Petit manuel de collapsologie à l’usage des generations présentes (Hoe alles kan instorten: Een korte handleiding over collapsology voor huidige generaties). Dit boek is onlangs gepubliceerd door Antropocène (2015). In dit werk hebben Servigne en Stevens een studie gedaan naar de huidige stand van de niet-duurzame groei in alle aspecten van het menselijk leven en cultuur en geven zij praktisch advies over hoe we de toekomst kunnen omzetten naar een kans voor echte verandering na de onvermijdelijke val van ons huidige systeem. Nauw verwant aan het begrip ‘crisis’, staat ‘ineenstorting’ centraal in de traditie van de kritische theorie, haar geschiedenis en een aantal van haar huidige aanpassingen. De teksten van de Read-In serie van dit jaar zijn speciaal geselecteerd om verschillende vormen van en perspectieven op het onderwerp van ineenstorting te markeren als een noodzakelijke historisch, sociaal-psychologisch, kritisch en politiek fenomeen.

Naar aanleiding van de close-reading sessies, zullen de studenten worden uitgenodigd om ideeën in te dienen voor sprekers die hun visie op de bestudeerde teksten tijdens de close-reading sessies vertegenwoordigen. Potentiële sprekers zullen worden benaderd om bij te dragen aan Collapsology, het afsluitende symposium, welke gehouden wordt op zaterdag 16 januari 2016. De sprekers kunnen zowel kunstenaars als ontwerpers, als deskundigen uit andere disciplines zijn. Tijdens het symposium zullen de vier sprekers hun visie op het onderwerp van ineenstorting geven, en gaan zij in debat met de studenten en het publiek.

Het laatste symposium is gratis voor studenten van de Willem de Kooning Academie. Studenten van andere scholen of andere geïnteresseerde zijn welkom na registratie. Voor meer informatie neem contact op met education [​at​] wdw.nl.

Read-In #1 – Karl Marx & Friedrich Engels, The Manifest of the Communist Party (1848)

Woensdag, 23 september 2015, 15:00 – 17:00 uur

Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

De eerste close-reading sessie zal zich richten op het eerste hoofdstuk van Karl Marx’s beroemde/beruchte manifest van de communistische partij getiteld ‘Bourgeois en proletariërs’. In dit politieke pamflet analyseren Marx en Engels de klassenstrijd als motor achter de historische ontwikkelingen en toekomstige veranderingen in de samenleving van hun eigen tijd. De val van de bourgeoisie is onvermijdelijk, voorspellen zij. Net zoals de bourgeoisie ooit zijn eigen politieke tegenstanders had verslagen, zal het proletariaat zegevieren in de toekomst. Met die overwinning, zal echter de klassenstrijd, en daarmee de geschiedenis zelf, tot een einde moeten komen.

Read-In #2 – 
Georges Bataille, The Tears of Eros (1961)

Woensdag, 14 oktober 2015, 15:00 – 17:00 uur

Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

De tweede close-reading sessie focust zich op het voorwoord en het laatste hoofdstuk van The Tears of Eros door Georges Bataille. In zijn laatste gepubliceerde boek, beschrijft de Franse schrijver de combinatie van het heilige en erotiek gedurende de geschiedenis. Net als in eerdere werken, breekt Bataille grenzen tussen tweeledige tegenstellingen om te tonen hoe onze cultuur volledig willekeurig deze paradoxen in stand houdt. Net als overdrijving en spel, vormt erotiek in Bataille’s schrijven een taboe doorbrekende strategie, die een eind zou kunnen maken aan ons beperkte begrip van de fundamentele identiteit tussen leven en dood die onze cultuur heeft geërfd van het christendom.

Read-In #3 – 
Gilles Deleuze & Felix Guattari, Capitalism and Schizophrenia 2: A Thousand Plateaus (1980)

Woensdag, 28 oktober 2015, 15:00 – 17:00 uur

Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

De derde close-reading sessie zal zich richten op het eerste hoofdstuk van A Thousand Plateaus, ‘Introduction: Rhizome’. In deze primitieve tekst ontwikkelen Deleuze en Guattari hun concept ‘rhizome’, een beschrijvend en wetenschappelijk model welke kan worden gebruikt voor vele doeleinden, waaronder data-analyse, visualisatie, en de weerstand tegen onderdrukte hiërarchische sociale structuren. De rhizome daagt ook de dualistische categorieën uit die ons heersende begrip van de wereld structuur geven, inclusief die categorieën die academisch en artistiek werk uit elkaar houden. Rhizome laat epistemologische grenzen instorten en opent nieuwe perspectieven op het creatieve werk.

Read-In #4 –Alex Williams & Nick Srnicek, ‘#ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics’ (2013)

Woensdag, 11 november 2015, 15:00 – 17:00 uur

Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

De vierde en laatste close-reading sessie zal worden gewijd aan het controversiële manifest van Alex Williams en Nick Srnícek, deels geschreven in reactie op het concept van Nick land’s ‘accelerationism’. In tegenstelling tot Land, argumenteren Williams en Srníček dat het kapitalisme zelf -versneld of niet- niet de mogelijkheid heeft om zichzelf te annuleren en een alternatieve toekomst te creëren. Volgens de auteurs van #ACCELERATE Manifest voor een Accelerationist moet het neoliberale kapitalisme voor eens en altijd worden afgeschaft om de belemmerde capaciteit van technologie te ontketenen en definitief een positieve sociale verandering te bevorderen. Alleen op deze manier zal de ineenstorting van de toekomst worden voorkomen.

Symposium – Collapsology

Zaterdag, 16 januari 2016

Klik hier voor meer informatie over het afsluitende symposium Collapsology.

Netwerk

Verwante items

back