NL EN

What representations?: Marwa Arsanios

In het kader van What representations? initieert kunstenaar Marwa Arsanios een rondetafelgesprek waarmee ze verder ingaat op het Contemporary Arab Representations Beirut / Lebanon project bij Witte de With in 2002. In dit gesprek met academici, schrijvers en medekunstenaars stelt Arsanios vragen over de uitwisseling van geld en kennis in relatie tot het verleden en heden van Beiroet en haar artistieke kringen. De sprekers zullen op diverse manieren verbanden leggen met vastgoed en de affectieve relatie die we hebben met herinneringen. In het kader van de inventarisatie die Witte de With nu maakt van zijn archief, vraagt Arsanios ook hoe we naar een instituut kunnen kijken vanuit een feministisch perspectief, of deze kunnen beschouwen als een feministisch instituut vanuit het actuele vraagstuk arbeid.

[figure Roundtable discussion What Representations]

Deelnemers

Verwante items

back