NL EN

Read-In Series 2016

De Read-In Series is sinds 2013 een samenwerking tussen de Willem de Kooning Academie en Witte de With Center for Contemporary Art voor het minor studieprogramma Critical Studies. Tijdens dit jaarlijkse programma worden studenten gestimuleerd om hun persoonlijke visie te verscherpen en leren ze artistiek onderzoek doen dat denken, schrijven en het maken van kunst combineert. De Read-In serie bestaat uit vier close-reading sessies, gevolgd door een symposium dat wordt georganiseerd met en door de studenten van de minor. De sessies en het symposium zullen worden ondersteund worden door Yoeri Meessen (Associate Director Education & Public Affairs, Witte de With), Docus van der Made (Educatie Assistent, Witte de With), Florian Cramer (Lector, Creating010) en Esma Moukthar (Critical Studies, Willem de Kooning Academie). Er zullen Critical Theory colleges plaatsvinden tussen de Read-In Sessions door, als voorbereiding en inkadering van de te lezen teksten.

Read-In Series 2016: Other Voices

Het centrale thema van het academische jaar 2016-2017 is identiteitspolitiek, met teksten door Simone de Beauvoir en Lucy Lippard als uitgangspunten om vertrouwd te raken met enerzijds feministische filosofie en anderzijds een (post-)koloniaal bewustzijn te creëren. De ‘other voices’ in deze reeks presenteren verschillende auteurs wiens werk zich richt op identiteit vanuit verschillende perspectieven. Van een queer vrouwelijke filosoof schrijvend over identiteit, taal en ‘gender trouble’ (Judith Butler), tot een zwarte man die schrijft over de ernst van alledaags racisme en hoe men de blanke voorkeur lijkt te internaliseren en de eigen identiteit achter een ‘blank masker’ (Frantz Fanon) te onderdrukken, om maar twee voorbeelden te noemen. De geselecteerde auteurs weten elk in hun eigen sprekende stijl hun reflecties op identiteit uit te drukken: eerste, tweede en derde gedachten die ons uitnodigen onze eigen gedachtes, identiteiten, houdingen en handelingen te bevragen.

Gedurende de close-reading sessies worden studenten gevraagd ideeën in te leveren voor sprekers die hun interpretatie van de bestudeerde teksten vertegenwoordigen. Potentiële sprekers zullen benaderd worden om bij te dragen aan het afsluitend symposium dat plaatsvindt in januari 2017. Sprekers kunnen variëren van kunstenaars tot designers, of uit andere disciplines komen zoals literatuur of wetenschap. Tijdens het eindsymposium zullen vier sprekers worden uitgenodigd om hun kijk op het onderwerp geven en in debat gaan met de studenten en het publiek.

Het afsluitend symposium is gratis voor de studenten aan de Willem de Kooning Academie. Studenten van andere onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden zijn welkom na registratie. Voor meer informatie, neem contact op met education [​at​] wdw.nl.

Read-In #1 – Judith Butler, Gender Trouble; Feminism and the Subversion of Identity (1990). Hoofdstuk: ‘Bodily Inscriptions, Performative Subversions’.

Dinsdag 11 oktober 2016, 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Willem de Kooning Academie, Rotterdam.

Deze tekst confronteert ons met problemen rondom feministische schrijvers zoals Simone de Beauvoir en verwijst naar ‘het vrouwelijk lichaam’. Butler verkent de taal en de categorieën die wij gebruiken om anderen en onszelf te definiëren. Ze bekritiseert en ondervraagt het (feministische) idee van de “vrouw” als een vast begrip: is er iets essentieels vrouwelijk aan het vrouwelijk lichaam of is dit lichaam, elk lichaam, diens gender en sekse misschien altijd cultureel en politiek bepaald door oorsprongen die niet intrinsiek zijn aan dit lichaam maar een externe oorsprong hebben? Waar komen genders vandaan en wat bedoelen we met ‘echt’ en ‘natuurlijk’ als we het hebben over gender, sekse of ras? Wat is oorzaak en wat is gevolg? Via verschillende filosofen gaan we dieper in op deze vragen en de consequenties van deze antwoorden voor wat we ‘identiteit’ of de ‘Ander’ noemen.

Read-In #2 – Frantz Fanon, Black Skin, White Masks (1952). Hoofdstuk: ‘The lived experience of the black man.’

Dinsdag 25 oktober 2016, 15:00 – 17:00 uur
Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

Hoe het is om ‘de Ander’ te zijn wordt beschreven in deze tekst, vanuit het perspectief van de auteur als een man die ‘neger’ wordt genoemd. Fanon schrijft over zijn ervaringen waarin hij wordt gezien als een zwart lichaam, gezien door de koloniale blanke ‘gaze’. Hij noemt deze ervaring ‘het beeld van diens eigen lichaam in de derde persoon’. Het soort identiteit dat wordt afgeleid van deze geïnternaliseerde versie, via de ander die jou als ‘een zwart persoon’ of zelfs een ‘neger’ identificeert en deze woorden in jouw bijzijn gebruikt. Dit leidt tot een geïnternaliseerde blanke ‘gaze’: het masker. Fanon vertelt ons hier over de gevolgen van dit alles en veel meer in zijn persoonlijke, literaire en ontroerende stijl.

Read-In #3 – Audre Lorde, ‘Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference’ (1980).

Dinsdag 8 november 2016, 15:00-17:00 uur
Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

In dit dringende essay wendt Afro-Amerikaanse dichter Audre Lorde zich tot haar collega’s om feminisme te herdefiniëren: wat doen vrouwen samen, en tot in hoeverre doen ze dit eigenlijk samen? Ze spreekt zich uit over de problemen binnen de onderneming van het feminisme door de vele verschillen aan te wijzen die de hard nodige solidariteit ondermijnen. Ze benadrukt de blanke, heteroseksuele en elitaire normen die het discours en het veld domineren en de ingebouwde ‘white privilege’ waar veel vrouwen zich niet bewust van zijn. Veel ‘zusters’ blijven buitenstaanders vanwege ras of klasse en daarom vraagt zij om een inclusievere soort van feminisme.

Read-In #4 – Sara Ahmed, ‘Happy Objects’ (2010).

Dinsdag 22 november 2016, 15:00 – 17:00 uur
Locatie: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

Ahmed analyseert en herdefinieert wat geluk is en doet, hoe het zich verhoudt tot affect (aangedaan worden door iets) en intentie (het gaat om iets) en zelfs tot oordelen; gevoelens maken deel uit van ‘het goed maken van dingen’ en de taal speelt een belangrijke rol in dit proces van affectieve politiek door expres goede gevoelens uit te drukken als het startpunt na jaren negatieve gevoelens te hebben onderzocht. Men zou kunnen zeggen dat in dit essay het begrip ‘identiteit’ vervangen wordt door gedeelde affecten. Geluk brengt ons in contact met dingen en zodoende realiseren we ons hoe we de wereld om ons heen vorm geven.

Symposium – ‘Untitled’

Zaterdag 21 januari 2017

Deelnemers

Netwerk

Verwante items

back