NL EN

Fluisteren in Stilte

Witte de With Center for Contemporary Art presenteert Fluisteren in Stilte, het vijfde project van COOLSTOF: een reeks performances die door vijf Kunstblockinstellingen worden gerealiseerd in de wijk Cool, rond de Witte de Withstraat.

Fluisteren in Stilte is een performance in samenwerking met een groep jongeren uit de wijk Cool. Samen met het Aalsmeersch Bloemenhuis zullen zij in volledige stilte gezamenlijk mediteren over herinnering, oorlog en vrede.

Alice Fleming en Darren O’Donnell

Alice Fleming en Darren O’Donnell zijn performancekunstenaars die soms samenwerken met kinderen om voorstellingen voor volwassenen te maken.

Coolstof

Kunstblock is de naam van de sa­menwerkende kunstinstellingen in het Kunstkwartier van Rotterdam: MAMA, WORM, V2_, TENT Rotterdam, Witte de With Center for Contemporary Art en CBKRotterdam. Deze instellingen bundelen de krachten om samen met de wijk van Cool een mooie, bloeiende culturele wijk te maken. Kunstblock is opgericht om gezamenlijk (brede) publiekspro­gramma’s en promotie te realiseren. Daarnaast is educatie een belangrijk onderdeel van het programma.

Deelnemers

back