NL EN

FOCUS met Anne Kolbe

Neem deel aan een tentoonstellingsrondleiding door Witte de With mediator Anne Kolbe, over Mariana Castillo Deball’s Uncomfortable objects, een installatie te zien in Mariana Castillo Deball, een solotentoonstelling.

We praten de hele tijd over dingen. We beschrijven ze, leggen ze uit, maken opmerkingen over ze, proberen ze te begrijpen of klagen erover. Waar zouden we het zonder dingen over hebben? Zouden we zo stom worden als stoelen, onze favoriete trui of een deurstop? Deze dingen zijn misschien stom, maar ze zijn niet sprakeloos. Objecten vormen onze omgeving. Ze worden geladen met betekenis terwijl we ertussen leven. In deze FOCUS gaan we met dingen praten, om erachter te komen wat ze op hun beurt te zeggen hebben, en om samen een nieuwe taal te genereren die uit het gesprek met de dingen naar voren komt.

back