NL EN

KEYNOTE door Charl Landvreugd: Notes on Wakaman (he who moves in all spaces)

Wees welkom tijdens de KEYNOTE van kunstenaar en onderzoeker, dr. Charl Landvreugd. Gevolgd door een Q&A gemodereerd door Charles Esche, directeur Van Abbemuseum, Eindhoven. De KEYNOTE maakt deel uit van een tweedaags programma met Landvreugd in samenwerking met de Rijksakademie van beeldende kunsten op 20 en 21 februari 2020.

Notes on Wakaman (he who moves in all spaces)
Curatorial strategies in the age of diversity thinking.

Dr. Charl Landvreugd is een onderzoeker en kunstenaar, opgroeid in Rotterdam in een omgeving en tijd waarin veel verschillende migrantengemeenschappen van Nederland hun thuis maakten. Hij is een van de belangrijkste stemmen binnen Nederland die het discours van ‘diversiteit’ in de kunst en de samenleving als geheel bepleiten, bespreken en bekritiseren. Tijdens deze KEYNOTE-lezing presenteerd Landvreugd zijn onlangs voltooide promotieonderzoek voor het eerst voor publiek. Met name gericht op het rondzwervende en door kunstenaars geleide project Wakaman, dat van 2005 tot 2009 ongekende verbindingen maakte tussen Suriname en Nederland. Landvreugd zal zich verdiepen in het project en de paradoxen waarmee het geconfronteerd werd en reflecteren op de voortdurende betekenis ervan voor het huidige tijdperk van ‘diversiteitsdenken’ in Nederland. De vragenronde wordt gemodereerd door Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum, en een belangrijke stem binnen de Nederlandse en internationale dekoloniserende agenda's in de kunst.

De KEYNOTE wordt gepresenteerd in samenwerking met de Rijksakademie van beeldende kunsten. In dit tweedelige programma zal Landvreugd in een lezing op donderdag 20 feburari in Amsterdam aandacht besteden aan zijn artistieke praktijk, terwijl hij een deel van zijn promotieonderzoek deelt op vijrdag 21 feburari in Rotterdam.

Deelnemers

Ondersteund door

De activiteiten in MELLY worden ondersteund door Stichting Droom en Daad.

back