NL EN

Public Review

De openbare evaluatie van ons initiatief tot naamsverandering zal op zaterdag 26 september 2020 om 15, 17 en 19:30 uur in onze instelling plaatsvinden. We houden rekening met sociale afstandsmaatregelen. Hierdoor is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en is registratie vooraf verplicht. Schrijft u zich zo snel mogelijk in via de link onder de afbeelding.

Tijdens deze openbare evaluatie zullen we de bevindingen van de online enquête en de forums van ons initiatief presenteren, evenals het rapport van het adviescomité. Deze presentatie zal de drie namen bevatten die wij voor onze instelling in overweging zullen nemen. Het programma zal een gelegenheid zijn om vragen te stellen, die we zullen beantwoorden, en om gedachten met ons te delen voor verdere overweging.

Een verslag van deze openbare evaluatie zal worden toegevoegd aan het dossier dat ik op 30 september ter beoordeling aan de Raad van Toezicht zal voorleggen. Tijdens die vergadering zullen wij de nieuwe naam van onze instelling selecteren en bekrachtigen.

Wij hopen dat u zich op dit belangrijke moment bij ons kunt aansluiten en zien ernaar uit om van u te horen. Meer informatie over ons initiatief tot naamsverandering is te vinden op change.wdw.nl. Informatie over onze huidige en aankomende tentoonstellingen en evenementen kunt u vinden op fkawdw.nl.

Met vriendelijke groet,

Sofia

back