NL EN

Stan Douglas en Diana Thater

Witte de With heeft vanaf de oprichting sterke belangstelling getoond voor de relatie tussen beeldende kunst en media als fotografie, film en video. Die relatie staat centraal in 1995, bet jaar waarin de honderdste verjaardag van de cinema gevierd wordt. Daarop vooruitlopend presenteerde Witte de With het werk van twee jonge beeldend kunstenaars wiens werk nauw verwant is aan de cinema: Stan Douglas (1960, Vancouver) en Diana Thater (1962, Los Angeles).

Deelnemers

Curators

back