NL EN

Frederick Kiesler 1890 – 1965

De tentoonstelling Frederick Kiesler 1890 – 1965 is de eerste overzichtstentoonstelling van het werk van de architect, vormgever en kunstenaar Frederick Kiesler (Cernauti 1890 – New York 1965) in Nederland. De tentoonstelling presenteert de verschillende disciplines waarin Kiesler vanaf het begin van de jaren twintig tot zijn dood werkzaam was, zoals theaterarchitectuur, de toepassing van biotechniek in architectuur en vormgeving en tentoonstellingsvormgeving.

Ondanks het feit dat Kiesler met zijn revolutionaire ideeën veel erkenning verwierf van kunstenaars uit de avant-garde beweging van de twintiger jaren zoals Theo van Doesburg, Fernand Léger, Hans Richter en Marcel Duchamp; van kunstenaars uit de vijftiger jaren zoals Willem De Kooning, James Rosenquist, Jasper Johns en Robert Rauschenberg en zijn invloed zelfs zichtbaar is op de ontwikkeling van latere generaties kunstenaars, waaronder Dan Graham en Bruce Nauman, is zijn oeuvre altijd ondergewaardeerd en onderbelicht gebleven. De architect Philip Johnson noemde Kiesler ooit de grootste, niet-bouwende, architect van onze tijd. Kiesler beïnvloedde de tegenwoordige architectuur niet zo zeer door zijn gebouwen, als wel door de kracht van zijn ideeën.

Het utopische, visionaire karakter van Kieslers architectonische ontwerpen, maakte het moeilijk ze te realiseren. Slechts de Film Guild Cinema, het eerste theater speciaal ontworpen voor het vertonen van film (New York, 1929) en The Shrine of the Book, het museum voor de Dode Zee Rollen (Jeruzalem, 1965) zijn daadwerkelijk gebouwd.

Vlak voor zijn dood in 1965 schreef Kiesler: The terms which I have consistently promoted for forty years and more are: Environmental Design; Multi-Purpose Principle; The Continuity and Continuous Tension in Structures and in Life Dynamics; The Awarenes of Time-Space Scale and its Everchanging Correlation to the Object as well as to the Environment; Shell Construction (not only umbrellas); and finally the term Endless (as concretized in the Endless House).

In deze tentoonstelling toont Witte de With de actualiteit van de ideeën en ontwerpen van deze visionaire architect door ze te plaatsen in de context van de hedendaagse beeldende kunst, architectuur, vormgeving, theater en nieuwe media.

Frederick Kiesler 1890 – 1965 is een co-productie van Witte de With en het IVAM Centre Julio González in Valencia, waar de tentoonstelling van 6 februari tot en met 27 April 1997 te zien was. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met het Musée Nationale d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou in Parijs.

Deelnemers

Curators

Netwerk

back