NL EN

Contemporary Arab Representations at the Venice Biennale

Contemporary Arab Representations is een langlopend project dat bestaat uit seminars, publicaties, performances en presentaties van werk van beeldend kunstenaars, architecten, schrijvers en dichters. Het project stelt zich ten doel de kunstproductie, en de verspreiding en uitwisseling daarvan, tussen de culturele centra van de Arabische wereld en de rest van de wereld te bevorderen.

De consolidatie en de bevordering van een eigentijdse Arabische kritieke cultuur zijn des te dringender geworden na de verergerde situatie veroorzaakt door de cynisch vooropgezette ontmanteling van Irak en de totstandkoming van weer een ander koloniaal bewind in het gebied.

De tijdelijke presentatie van Contemporary Arab Representations kan worden opgevat als een informatieplatform en mogelijke ontmoetingsplaats om verdere stappen in het project te ontwikkelen.

De presentatie is geen ‘re-staging’ van vorige momenten in het project, noch is het een tentoonstelling; het is meer een project van projecten’, waarin een aantal participanten aan het project hun “works in progress” en documentatie toont. Andere bijdragen kunnen tijdens de duur van het project worden toegevoegd aan de presentatie in Venetië, of kunnen op andere locaties plaatsvinden.

Deelnemers

Curators

Verwante items

back