NL EN

News from Tehran 1

News from Tehran 1 is een project van Nasrin Tabatabai, in samenwerking met Babak Afrassiabi. Met medewerking van: Saeideh Akbari, Kiarash Anvari, Arta group, Javad Emami, Kambiz Ghavamzadeh, Farzaneh Khademian, Pirooz Kalantari, Bahman Kiarostami, Akram Mahmoudian, Maani Petgar en Nahid Rezaei.

News from Tehran 1 vloeit voort uit hedendaagse artistieke en culturele praktijken in Iran en kwam tot stand door overleg en uitwisselingen van gedachten met Iraanse kunstenaars die werkzaam zijn in verscheidene disciplines. Het project wil zich richten op een aantal sociale, politieke en culturele onderwerpen, die reeds in het werk van deze kunstenaars aanwezig zijn. Daarom is het project niet ontwikkeld op grond van een vooraf bepaald concept en tracht het evenmin individuele werken te passen in vooraf bepaalde ideeën over plaatsgebonden cultuur en cultuuruitingen. Het resultaat kan de vorm krijgen van een veelheid aan concepten die door de werken zelf worden aangedragen.

Het project kiest voor een horizontale benadering, waarbij het nadrukkelijk de verschillende vormen van artistieke activiteit en productie een plaats wil geven. Het kan worden gezien als onderdeel van een breder onderzoek naar de wijze waarop artistieke uitingen en hun specifieke manier van presenteren in Iran zowel een resultaat zijn van, als een poging zich te richten tot de sociale, politieke en culturele omstandigheden. De verhalen die deze werken uitdragen, worden vaak gekenmerkt door sterke contrasten en tegenstrijdigheden. Dit vrijwaart ze niet alleen van pogingen om ze als subjectief te bestempelen, maar lijkt ze ook te doen ontsnappen aan het gereduceerd worden tot voorbeeld van culturele onderscheiding.

News from Tehran is een titel vol zinspelingen op de contrasten en tegenstrijdigheden. Met de term “news” wordt niet naar de gepresenteerde werken verwezen als iets met nieuwswaarde of als middel om nieuws uit Teheran over te brengen, maar wordt vooral gedoeld op gebeurtenissen en omstandigheden die zich bewegen tussen artistieke activiteiten en hun sociaal-politieke context voorbij het plaatselijke. In deze presentatie introduceert het project naast reeds bestaande werken ook werken in uitvoering, verhalen die in de presentatieruimte vorm krijgen als onderzoeksproces en dienen als middel om tot een voorstelling te komen.

Met de presentatie van News from Tehran 1 wordt tevens het eerste nummer van het tweetalige (Engels/Farsi) tijdschrift Pages gepresenteerd. Pages is een gemeenschappelijk project van Nasrin Tabatabai en Babak Afrassiabi.

Deelnemers

  • Babak Afrassiabi, Saeideh Akbari, Kiarash Anvari, Arta Group, Javad Emami, Kambiz Ghavamzadeh, Pirooz Kalantari, Farzaneh Khademian, Bahman Kiarostami, Akram Mahmoudian, Maani Petgar, Nahid Rezaei

Verwante items

back