NL EN

Be what you want but stay where you are

Witte de With presenteert van 29 april tot 19 juni de tentoonstelling Be what you want but stay where you are, samengesteld door gastcuratoren Ruth Noack en Roger M. Buergel, in samenwerking met assistent curator Sophia Prinz en Witte de With

Laten we uitgaan van een Oud-Hollands groepsportret uit de zogenaamde Gouden Eeuw als een zeer speciaal, want egalitair gemeenschapsmodel. En laten we ons naar aanleiding van dit beeld afvragen wat er zo gruwelijk is misgegaan met het liberale ideaal van tolerantie en gelijkheid onder vrije individuen. Daar valt natuurlijk niet zomaar een antwoord op te geven. Al heeft het uitzonderlijk veel gekost om mensen buiten dit beeld te houden (ook het vrije individu heeft zijn prijs), het zou wel erg grof zijn om dit zeventiende-eeuwse gemeenschapsmodel, gecreëerd door de mannelijke burgers zelf, de schuld te geven van de recente botsing tussen de westerse en de islamitische ideologie die Nederland (en niet alleen Nederland) op zijn grondvesten heeft doen schudden.

Maar terwijl we dit schilderij rustig op ons laten inwerken, kunnen we het toch niet laten te speculeren over de mogelijke verbanden tussen een maatschappijvisie die uitgaat van onbeperkte uitbreidbaarheid en een visie waarbij bepaalde vormen van leven buitengesloten blijven. De moord op Van Gogh en de brandende moskeeën waren traumatische gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen behoren althans gedeeltelijk tot een domein waar symbolen en betekenissen zwijgen of gewoon afwezig zijn. (In een door de media beheerste wereld is het de moeite waard te beseffen dat het beeld van een brandende moskee of een dood lichaam op straat niet het automatische gevolg is van een daad van symbolisering. Daartoe moeten gebeurtenissen worden verwerkt zowel bewust als collectief.)

Be what you want but stay where you are is ook een groepsportret, maar wel louter esthetisch. Het is een groepsportret als expositie, waarin een verscheidenheid aan kunstwerken uit uiteenlopende geopolitieke gebieden is samengebracht, die allemaal te maken hebben met het begrip regering. Maar terwijl het Oud-Hollandse groepsportret de regeringsmacht verspreidt over vrije individuen en zo een maatschappelijk lichaam van vaststaande identiteiten vormt, beziet deze tentoonstelling het begrip regering in meer abstracte termen. Zij zoekt een instantie, een macht die dat maatschappelijk lichaam zichtbaar maakt. Met andere woorden, regering wordt niet verbonden aan politieke spelers, maar ruimer opgevat als een handeling of een reeks handelingen naar aanleiding van andere handelingen (de handelingen van anderen).

De expositie als mobiel groepsportret helpt ons wellicht die verbanden te zien en te overdenken die normaal buiten beeld blijven omdat we zelf deel uitmaken van dat beeld. Met andere woorden, de expositie biedt ons geen toegang tot een domein voorbij de macht maar tot een domein voorbij vaststaande modellen het domein van de esthetiek.

Met werk van

Sonja Abián & Carlos Piegari, Ibon Aranberri, Archivo Tucumán Arde (Graciela Carnevale), Maja Bajevic, Ricardo Basbaum, Matthijs de Bruijne & Javier Martínez, James Coleman, Jan Daemen Cool, Alice Creischer & Andreas Siekmann, Danica Dakic, Ines Doujak, Peter Friedl, Andrea Geyer, Sanja Ivekovic, Joris Ivens, Wendelien van Oldenborgh, Rainer Oldendorf, Alejandra Riera, Dierk Schmidt, Allan Sekula, Imogen Stidworthy, Lidwien van de Ven, Simon Wachsmuth, Francesca Woodman en anderen.

Speciaal programma

Speciaal programma voor studenten op 25 mei 2005, 19:30-22:00 uur, Witte de With, auditorium (reserveren verplicht: [email protected] of 010-4110144).

Be what you want but stay where you are is de vijfde en laatste tentoonstelling in de serie Die Regierung/ El Gobierno/ The Government. Eerdere presentaties waren te zien in de Kunstraum der Universität Lueneburg (6 november 2003 – 20 mei 2004), in het MACBA te Barcelona (22 september 2004 – 7 november 2004), in het MAC in Miami (30 november 2004- 30 januari 2005) en in de Secession van Wenen (24 februari 2004 – 24 april 2005).

Voor algemene informatie over de serie Die Regierung zie:dieregierung.uni-lueneburg.de.

Aanverwante links:
www.miamiartcentral.org
www.secession.at
www.macba.es

Deelnemers

Curators

  • Roger M. Buergel, Ruth Noack

Ondersteund door

Kulturstiftung des Bundes
Mondriaan Stichting

back