NL EN

Occupying Space

Drie Rotterdamse instellingen tonen unieke collectie beeldende kunst

Deze zomer tonen Witte de With, TENT. en het Nederlands fotomuseum een selectie uit de kunstcollectie van de Oostenrijkse Generali Foundation. Generali bouwt vanaf eind jaren ?80 aan een bijzondere collectie van internationale beeldende kunst, waarbij de nadruk ligt op het conceptuele, op de maatschappelijke betrokkenheid en op het gebruik van elektronische media. Voor het eerst is er nu een overzichtstentoonstelling van de collectie samengesteld, die alleen te zien is in München, Rotterdam en Zagreb. Met werk van o.a. Harun Farocki, Bruno Gironcoli, Dan Graham, Hans Haacke, Martha Rosler, Allan Sekula en Thomas Poledna.

De Generali collectie: historie, omvang, actualiteit

De Generali Foundation is in 1988 opgericht door de Generali Vienna Group met als doel de promotie van de hedendaagse kunst. Opmerkelijk aan de structuur van de Generali Foundation is, dat het hier gaat om een ‘corporate’ verzameling die niettemin als een werkelijk openbare collectie wordt opgebouwd, uitgebouwd, gehandhaafd en toegankelijk gemaakt. De collectie bevat momenteel zo’n 1.500 werken van ca. 160 kunstenaars. De collectie is sterk internationaal van karakter, met een belangrijk zwaartepunt op het gebied van Oostenrijkse kunst. Het biedt geen compleet overzicht, maar richt zich op individuele kunstenaars in relatie tot bepaalde thema’s. Belangrijke accenten binnen de verzameling liggen op conceptuele kunst en performance, cross-overs tussen architectuur en design, artistieke praktijken die zich richten op maatschappelijke onderwerpen en op de rol van de (massa)media. De Generali Foundation heeft zich altijd zeer betrokken betoond bij kunst die elders als ‘moeilijk’ of ‘lastig’ werd gezien en dientengevolge nauwelijks werd verzameld. Fotografie, film, video en installaties zijn hierbinnen ruim vertegenwoordigd – de Generali Foundation heeft op verzamelgebied ten aanzien van deze media zelfs een pioniersrol vervuld. Zij bezit een van de grootste verzamelingen kunstenaarsvideo’s in Europa (meer dan 350 werken). Eveneens is het werk van vrouwelijke kunstenaars een belangrijk onderdeel van het verzamelbeleid. Ook daarmee onderscheidt zij zich van soortgelijke instellingen en zelfs van de meeste musea in binnen- en buitenland.

Kunstenaars in Occupying Space in Rotterdam

Azra Aksamija – Fareed Armaly – Gottfried Bechtold – Norbert Brunner – Ernst Caramelle – Maria Eichhorn – VALIE EXPORT – Harun Farocki – Andrea Fraser – Rainer Ganahl – Isa Genzken – Bruno Gironcoli – Dan Graham – Hans Haacke – Hans Hollein – Sanja Ivekovic – Mary Kelly – Richard Kriesche – Elke Krystufek – Friedl Kubelka – Dorit Margreiter – Gordon Matta-Clark – Walter Pichler – Adrian Piper – Mathias Poledna – Marjetica Potrc – Florian Pumhösl – Martha Rosler – Gerhard Rühm – Michael Schuster – Allan Sekula – Peter Weibel – Franz West – Heimo Zobernig – en vele anderen in het video programma.

Occupying Space in Rotterdam

Deze tentoonstelling is bedoeld om verscheidene verbanden te leggen tussen zowel verschillende kunstwerken als kunstenaars. Het concept van deze privé-collectie wordt gereflecteerd door een tentoonstelling waarin de objecten onderling een relatie aangaan. Werken van de jaren ?60 en ?70 worden gekoppeld aan het werk van een jongere generatie. De kern van de collectie bestaat uit cruciale werken van Oostenrijkse pioniers in de beeldende kunst. Deze vaak radicale standpunten in Oostenrijkse kunst zijn naast die van internationale kunstenaars geplaatst. Voor elk van de drie instellingen in Rotterdam zijn individuele thema’s ontwikkeld die gereflecteerd worden in de presentatie en selectie van de werken van de Generali Foundation collectie.

Occupying Space in TENT.

lichaam / media / verhalen

Werken van Fareed Armaly, Gottfried Bechtold, Ernst Caramelle, VALIE EXPORT, Harun Farocki, Dan Graham,
Sanja Ivekovic, Richard Kriesche, Elke Krystufek, Friedl Kubelka, Dorit Margreiter, Adrian Piper, Peter
Weibel, Heimo Zobernig en video?s van vele andere kunstenaars gepresenteerd in het New Design for
Showing Videos door Dan Graham.

Occupying Space in Witte de With

architectuur / ruimte / interventie (2de verdieping)

Werken van Azra Aksamija, VALIE EXPORT, Isa Genzken, Dan Graham, Hans Haacke, Hans Hollein, Gordon Matta-Clark, Walter Pichler, Marjetica Potrc, Florian Pumhösl, Martha Rosler, Allan Sekula.

sculptuur / lichaam / ruimte / performance (3de verdieping)

Werken van Maria Eichhorn, VALIE EXPORT/Peter Weibel, Andrea Fraser, Isa Genzken, Bruno Gironcoli, Hans Haacke, Adrian Piper, Mathias Poledna, Gerhard Rühm, Allan Sekula, Franz West, Heimo Zobernig.

Occupying Space in het Nederlands fotomuseum

beeld / tekst / onderzoek

Met werken van Norbert Brunner/Michael Schuster, VALIE EXPORT, Harun Farocki, Rainer Ganahl, Dan Graham, Sanja Ivekovic, Mary Kelly, Elke Krystufek, Friedl Kubelka, Martha Rosler, Gerhard Rühm. Dit onderdeel van de tentoonstelling toont werk van kunstenaars die al eerder in het museum te zien waren en die voor de reflectie op de fotografie zeer belangrijk zijn (geweest), zoals Allan Sekula en Martha Rosler. Tegelijkertijd kunnen er bruggen worden geslagen naar oeuvres die anders niet zo snel binnen de context van de fotografie getoond worden, maar die wel degelijk relevant zijn voor een beter begrip van de artistieke en maatschappelijke betekenis van het medium, zoals de werken van VALIE EXPORT en Friedl Kubelka. Dan Graham speelt daarin een centrale rol doordat zijn werk door al deze disciplines heen tot stand komt.

Daarnaast biedt het thematische karakter van het verzamelbeleid van Generali Foundation interessante aanknopingspunten voor een reflectie op het eigen verzamelbeleid van het fotomuseum. Wat is de betekenis van het werk van beeldend kunstenaars die fotografie gebruiken voor de fotografie in het algemeen? Wat betekent het om werken te verzamelen die de eigenschappen en het gebruik van het medium zelf kritisch aan de orde stellen of theoretiseren?

De tentoonstelling

TENT., Witte de With en het Nederlands fotomuseum grijpen met deze samenwerking de unieke kans om aandacht te besteden aan de relatie tussen fotografie en beeldende kunst vanuit de bijzondere perspec-tieven die de betreffende collectie hiertoe aanreikt (conceptuele en performancekunst, cross-overs tussen disciplines en media etc.).

Organisatie van deze tentoonstelling door de Generali Foundation Wenen in samenwerking met het Nederlands fotomuseum, TENT. en Witte de With. Samenstelling door Sabine Breitwieser (directeur Generali Foundation) i.s.m. Rein Wolfs (als gastcurator voor TENT. en Witte de With, Frits Gierstberg (hoofd tentoonstellingen Nederlands fotomuseum) en Thomas Meyer zu Schlochtern (directeur TENT.).

Andere venues: Haus der Kunst, München (9 maart – 15 mei 2005),Museum voor Hedendaagse Kunst Zagreb, Kroatië (eind september 2005).

Locaties

Nederlands fotomuseum | TENT. | Witte de With
Witte de Withstraat 63 / Witte de Withstraat 50
www.occupyingspace.nl

Deelnemers

  • Azra Aksamija, Fareed Armaly, Gottfried Bechtold, Maze de Boer, Sabine Breitwieser, Norbert Brunner, Caramelle Ernst, Maria Eichhorn, Valie Export, Harun Farocki, Andrea Fraser, Rainer Ganahl, Isa Genzken, Bruno Gironcoli, Dan Graham, Hans Haacke, Hans Hollein, Sanja Ivekovic, Mary Reid Kelly, Richard Kriesche, Elke Krystufek, Friedl Kubelka, Dorit Margreiter, Walter Pichler, Adrian Piper, Mathias Poledna, Marjetica Potrc, Florian Pumhösl, Martha Rosler, Gerhard Rühm, Michael Schuster, Allan Sekula, Peter Weibel, Heimo Zobernig

Curators

  • Sabine Breitwieser

Netwerk

back