NL EN

Kasper Bosmans — Decorations

Kasper Bosmans (1990, BE) is een intuïtieve onderzoeker en speelse verzamelaar van materiaal, variërend van kunsthistorische motieven en folkloristische anekdotes, tot socio-economische thema’s. In zijn werk zet hij de formele kwaliteiten en structurele principes van de bestudeerde fenomenen om in een unieke, geheel eigen beeldtaal, die voornamelijk schilderijen en sculpturale ensembles omvat.

Voor Decorations neemt Bosmans projecten uit het verleden onder de loep in een serie nieuw werk, waaronder een publicatie, ‘legende’ schilderijen aangebracht in archiefdozen en grootschalige muurschilderingen. Voor deze muurschilderingen verbeeldt en bevraagt Bosmans terugkerende thema’s uit Witte de Withs programma. Deze onderwerpen - migratie, huiselijkheid, seksualiteit, urbanisme en ecologie – bieden een subjectieve interpretatie van diverse tentoonstellingen die als een essentieel onderdeel van Witte de Withs canon worden gezien. In de muurschilderingen toont Bosmans mythologische verhalen of schijnbaar onbetwistbare feiten door een persoonlijk filter.

Daarnaast breidt Bosmans zijn bestaande serie ‘legende’ schilderijen (visuele syntheses van zijn onderzoek) uit door nieuwe legendes te schilderen in de deksels van archiefdozen van specifieke projecten uit Witte de Withs programma. Deze werken worden zo opgenomen in de structuur en het materiaal van het archief, als stille aanwijzingen die alleen geopenbaard worden aan toekomstige onderzoekers wanneer de dozen worden geopend.

Als reactie op de afwezigheid van volkskunst in de geschiedenis van Witte de With bevat Decorations ook documenten ontleend aan 10,000 Years of Nordic Folk Art, een archief opgestart door kunstenaar Asger Jorn als onderdeel van het Scandinavian Institute for Comparative Vandalism, opgericht door Jorn in 1961 als een interdisciplinair instituut met als doel de kunstgeschiedenis te ‘vandaliseren’.

Publicatie Decorations

Voor Decorations begon Bosmans zijn onderzoek met een 'close reading' van 20+ Jaar Witte de With, een publicatie uitgegeven door het instituut in 2012, die een overzicht biedt van alle tentoonstellingen en andere projecten bij Witte de With tussen 1990 en 2011. Bosmans maakte talrijke voetnoten, krabbels, bedenkingen en schetsen in de marges van het hele boek. Door de toevoeging van deze kanttekeningen en afbeeldingen uit Asger Jorns 10,000 Years of Nordic Folk Art collectie stelt hij deze sterk geredigeerde geschiedschrijving bloot aan nieuwe interpretaties.

Tentoonstellingslezing

Vrijdag 2 december 2016, 19:00 uur - Hilde de Bruijn (curator, Cobra Museum)

Deelnemers

Curators

Series

Ondersteund door

Vlaamse overheid Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Verwante items

back