NL EN

Seeing Like A Fund

Live Reserveer tickets

In samenwerking met het Prins Claus Fonds zijn we verheugd om Seeing Like a Fund te organiseren: een interactief evenement met kunstenaars, onderzoekers, leden van het Prins Claus Fonds team en andere financieringsorganisaties.

Het subsidieaanvraagproces is tweerichtingsverkeer: financiers komen met duidelijke criteria, verwachtingen en gewenste resultaten voor aanvragen, en kunstenaars en cultuurbeoefenaars presenteren werk dat daarop is gericht.

Is deze dynamiek zo lineair en duidelijk als we denken? De uitwisseling van informatie tussen kunstenaars en financiers verloopt op contextspecifieke manieren, wat op zijn beurt de vraag oproept: welke soorten kennis worden binnen een subsidieaanvraagproces versterkt en welke soorten expertise worden misschien buiten beschouwing gelaten?

Het evenement Seeing Like a Fund vindt plaats bij Kunstinstituut Melly van 14 tot 17 uur op 6 juni 2023 en is gebaseerd op een simulatie van een "typische" subsidiecyclus - van de bekendmaking van een kans tot de eindevaluatie van een project. De deelnemers nemen deel aan een rollenspel om de stimulerende structuren achter belangrijke momenten van informatie-uitwisseling in de subsidiecyclus te modelleren, van aanvraagformulieren tot informele gesprekken, en hoe deze van invloed zijn op de manier waarop zowel financiers als gefinancierden het culturele ontwikkelingsveld zien.

Tijdens de simulatie worden personages - kunstenaars-aanvragers en verschillende rollen binnen een financieringsorganisatie - vertegenwoordigd door kleine teams van deelnemers. Deelnemers worden aangemoedigd om personages te spelen die niet hun werkelijke ervaringen vertegenwoordigen. Het doel van de simulatie is niet om te "winnen" door financiering te ontvangen of toe te wijzen, maar om zorgvuldig aandacht te schenken aan de manier waarop de systemen van de financieringsstructuur bepalen wat wel en niet kan worden gecommuniceerd, en welke soorten kennis worden versterkt, onderdrukt of vervormd.

Een uitgenodigde groep kunstenaars, financiers en onderzoekers zal deelnemen aan Seeing Like a Fund.

Netwerk

back