NL EN

To Tell The Truth

Woensdag 19 oktober, 19 uur

PLEASE

door Anne-Claire Schmitz, junior curator
Kunstinstituten voelen een steeds grotere druk om te behagen als gevolg van de voorschriften van subsidiërende fondsen, maar ook doordat zij tegemoet willen komen aan de eisen van een samenleving die steeds populistischer wordt. Met een kritische blik op de werking van dit mechanisme en de invloed ervan op onze cultuur neemt Anne-Claire Schmitz tijdens haar lezing, aan de hand van een aantal casestudies, vraagstukken op het gebied van populariteit en verantwoording onder de loep.

Woensdag 26 oktober, 19 uur

UPSTAIRS, DOWNSTAIRS

door Zoë Gray, curator
In het debat over de overheidssubsidie voor kunst en cultuur is de nadruk steeds meer komen te liggen op de toegankelijkheid en worden culturele instellingen gestimuleerd om almaar nieuwe publieksgroepen aan te trekken. Hoe prijzenswaardig dit streven ook is, de discussie beperkt zich tot het vlak van demografie en bezoekersstatistieken. Tijdens haar lezing belicht Zoë Gray het thema toegankelijkheid in bredere zin, zowel binnen als buiten de muren van de kunstinstelling. Verder brengt zij, binnen de context van onze steeds meer op dienstverlening gerichte maatschappij, het begrip toegankelijkheid in verband met het onderwijs en verschillen in sociale klasse.

Woensdag 2 november, 19 uur

WHAT IS RIGHT AND WHAT IS LEFT

door Juan A. Gaitán, curator
Tijdens deze lezing spreekt Juan Gaitán over de manier waarop men het publieke domein tracht om te vormen tot een beheersbare eenheid. En over de invloed die dit heeft op de beeldende kunst en op de mensen die betrokken zijn bij de dialoog over en de productie van hedendaagse kunst. Vanuit het perspectief van de hedendaagse kunst onderzoekt hij hoe de zo noodzakelijke vrijplaats, waarin ruimte is voor verschillende en zich onderscheidende standpunten op sociaal, cultureel of economisch vlak, tot stand kan komen.

Afgelopen voorjaar, op 18 mei, begon To Tell The Truth met een lezing door Nicolaus Schafhausen, directeur van Witte de With, getiteld The Danger of Mediocrity (Het gevaar van middelmatigheid). Op 25 mei volgde een lezing met de titel The Empty Center (Het lege centrum) door Monica Szewczyk, Hoofd Publicaties van Witte de With.

Woensdag 18 mei

THE DANGER OF MEDIOCRITY

Door Nicolaus Schafhausen, directeur van Witte de With
In een politieke atmosfeer die steeds meer gedomineerd wordt door een reactionaire retoriek staan culturele instellingen onder grote druk om populair te zijn, leuk gevonden te worden, de mythische ‘massa’s’ aan te spreken enzovoort. Met het einde van zijn aanstelling als directeur van Witte de With in zicht, onderzoekt Schafhausen in zijn lezing alternatieven voor deze gevaarlijk simplistische benadering van cultuur en hoe deze relevant zijn voor instellingen voor hedendaagse kunst.

Woensdag 25 mei

THE EMPTY CENTER

Door Monika Szewczyk, Hoofd Publicaties
Szewczyks lezing, die een politiek constructieve manier voorstelt om de hedendaagse kunstinstellingen kritisch te bekijken, pleit voor hun rol in het vormgeven van een werkelijk open publiek domein. Dit begint met het huldigen van het ‘lege centrum’ – niet een centrum zonder bezoekers, kunst of radicale ideeën, maar een centrum zonder een logica die van mensen nummers wil maken.

back